Kontra nowotworom

25-09-2017

Zespół biologów z Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierownictwem dr Anety Balcerczyk, prowadzi badania, które mogą pomóc w opracowaniu lepszej chemioterapii. Mniej szkodliwej dla pacjenta, a bardzo skutecznej w zwalczaniu nowotworu. Podstawą badań jest proces angiogenezy, czyli powstawania nowych naczyń krwionośnych z już istniejących.


– Aby guz nowotworowy mógł intensywnie rosnąć, musi być intensywnie odżywiany. Wykształca więc sobie takie mechanizmy, które umożliwiają mu wzrost, między innm, poprzez stymulację procesu angiogenezy – wyjaśnia dr A. Balcerczyk.

W porównaniu z innymi krajami Europy, Polska ma bardzo wysoki współczynnik wzrostu zachorowalności na nowotwory. Z raportu Fundacji Alivia z marca tego roku wynika, iż: Biorąc pod uwagę prognozy, w 2029 roku liczba nowych przypadków nowotworów przekroczy 213 tys. Wobec 180,3 tys. nowych przypadków szacowanych w roku 2016 i 159,2 tys. zachorowań odnotowanych w 2014 roku…

Tym bardziej potrzebne są więc badania nad skuteczniejszymi lekami, jak te prowadzane przez naukowców Uniwersytetu Łódzkiego.

– W centrum naszego zainteresowania leży metylotransferaza SET7 i demetylaza LSD1. Stosując inhibitory obydwu enzymów stwierdziliśmy, że zahamowanie ich aktywności wiąże się również z obniżeniem tempa intensywności procesu angiogenezy. Te inhibitory mogłyby być dodawane do koktajli chemioterapeutycznych, aby hamować proces angiogenezy, a tym samym powstrzymywać również rozwój nowotworu. Obniżona zawartość tlenu spowoduje, że komórki przestaną rosnąć i stopniowo zaczną umierać – twierdzi dr A. Balcerczyk.

Oprac.: (sb)