4/2017 Uzyskanie statusu uczelni badawczej zadaniem priorytetowym