Dołączacie do wielkiej społeczności akademickiej uniwersytetu i miasta