Dziesięciolecie wydziału, ponad siedemdziesiąt lat tradycji

04-12-2017

Jednym z czterech pierwszych wydziałów, powstałego tuż po II wojnie światowej Uniwersytetu Łódzkiego, był Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (1945–1951) mający wówczas cztery zakłady prowadzące działalność naukową i dydaktyczną na kierunku chemia utworzonym wraz z powołaniem uczelni.


Wydział Matematyczno-Przyrodniczy miał jeszcze zakład biochemii, ale jego pracownicy naukowo-dydaktyczni nie prowadzili zajęć ze słuchaczami chemii, lecz głównie ze studentami wydziałów medycznych, które w tamtym czasie wchodziły w skład Uniwersytetu Łódzkiego. Z tego powodu wspomniany zakład był tylko w bardzo luźny sposób związany z kierunkiem chemia, nie mając wspólnych badań i wspólnej dydaktyki.

Uczestnicy zjazdu przed głównym wejściem do budynku Wydziału Chemii UŁ przy ul. Tamka

Uczestnicy zjazdu przed głównym wejściem do budynku Wydziału Chemii UŁ przy ul. Tamka

Fot. Krystyna Szymańska

Pierwsi medycy, farmaceuci i stomatolodzy wykształceni w Łodzi, byli więc absolwentami UŁ, a chemia stanowiła ważną część ich programów studiów. Ponadto po utworzeniu Akademii Medycznej, to właśnie pracownicy uniwersytetu stali się jej pierwszą kadrę naukową. Do tej pory studiowanie medycyny, a szczególnie farmacji, wymaga dużego programu zajęć związanych z chemią, szczególnie zaś z chemią organiczną.

Przypomnijmy też pierwszy dyplom magistra filozofii w zakresie chemii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UŁ, z datą 17 lipca 1946 r., otrzymała łodzianka Paulina Jaszczyn, której studia, początkowo na Uniwersytecie Warszawskim, a później Uniwersytecie Lwowskim przerwały aresztowanie za działalność w organizacji rewolucyjnej oraz wojna.

W kolejnych latach struktura wewnętrzna uniwersytetu ulegała różnorodnym zmianom, jednak kierunek chemia prowadzono nieprzerwanie na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym (1951–1956), Matematyki, Fizyki i Chemii (1956–1996), a następnie Wydział Fizyki i Chemii (1996–2007). W październiku 2007 r., decyzją Senatu UŁ, rozpoczął działalność samodzielny Wydział Chemii, a na jego dziekana wybrano prof. Bogusława Kryczkę.

Zwiedzania gmachu Rektoratu UŁ przy ul. Narutowicza 68, głównej siedziby kierunku chemia w latach 1945–2007

Zwiedzania gmachu Rektoratu UŁ przy ul. Narutowicza 68, głównej siedziby kierunku chemia w latach 1945–2007

Fot. Krystyna Szymańska

Upamiętniający dziesięciolecie Wydziału Chemii zjazd jego absolwentów odbył się 14 października. Uczestniczyli w nim także licznie reprezentowani goście, a wśród nich przedstawiciele władz kilkunastu wydziałów, w tym głównie wydziałów chemii, biologiczno-chemicznych i matematyczno-przyrodniczych polskich uczelni oraz przedstawiciel kierownictwa łódzkiego Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN. Uczestnicy zjazdu zgromadzili się w Auli im. prof. Anny Chrząszczewskiej, gdzie z krótką historią Wydziału Chemii i dziejami kierunku chemia na UŁ zapoznał ich wspomniany już prof. B. Kryczka. Wykład poświęcony z kolei historii Łodzi wygłosił senator Ryszard Bonisławski. Ciekawe wspomnienia dotyczące wczesnego okresu kierunku chemia na UŁ zaprezentowała prof. Maria Turowska, emerytowany pracownik naukowy Wydziału Chemii oraz Zbigniew Galus, absolwent chemia na UŁ, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

W godzinach popołudniowych, uczestnicy zjazdu wzięli udział w wycieczce do odnowionego, byłego budynku chemii przy ul. Narutowicza 68, obecnej siedziby Rektoratu UŁ oraz w spotkaniu koleżeńskim, które zakończyło się w późnych godzinach wieczornych.

Uroczystościom, z ramienia kolegium dziekańskiego, przewodniczyła prof. Sławomira Skrzypek, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Obecny był prof. Antoni Różalski, rektor UŁ.
Grzegorz Mlostoń