Budowanie społeczeństwa obywatelskiego

29-11-2017

Społeczeństwo obywatelskie to rodzaj społeczeństwa demokratycznego, w którym obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni i odpowiedzialni, mają zdolność samoorganizacji. Korzenie społeczeństwa obywatelskiego sięgają starożytności.


Wykład ekspercki wygasza sędzia Anna Maria Wesołowska

Wykład ekspercki wygasza sędzia Anna Maria Wesołowska

Fot. Maciej Andrzejewski

Arystoteles twierdził wręcz, że człowiek z natury stworzony jest do życia w państwie. O idei społeczeństwa obywatelskiego mówiła17 listopada sędzia Anna Maria Wesołowska w Pałacu Biedermanna podczas kolejnego wykładu eksperckiego nt. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego. – To budowanie musimy zacząć od nas – wskazywała, m.in., prelegentka – granice między tym co dobre, a tym, co złe, czym jest wygłup, a czym przestępstwo, niestety, coraz bardziej się zacierają, musimy dbać o świadomość prawną dzieci i młodzieży.

Integralnym momentem spotkania było wręczenie kolejnych nominacji Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego. Tym razem otrzymało je trzynaście osób. Zwracając się do nich, zaproszonych gości i pozostałych uczestników uroczystej części spotkania prof. Antoni Różalski, rektor UŁ powiedział, m.in.: – W nowej ustawie o szkolnictwie wyższym dużą rolę odgrywają różnorodne kontakty z otoczeniem, dlatego Uniwersytet Łódzki będzie stale rozwijał działalność w tym zakresie.

Uczelnia jest szczególnie dumna z tych swoich wychowanków, którym udało się zapracować na wielki szacunek w swoich branżach. Dowodem takiego uznania od kilku lat są ceramiczne jabłka, mające symbolizować, że absolwent jest wspaniałym owocem Uniwersytetu Łódzkiego oraz zwiastować owocną współpracę absolwenta z uczelnią. Jabłka absolwenci odbierali z rąk prof. prof. Grzegorza Urbanka prorektora UŁ ds. ekonomicznych.

Kolejna grupa osób z dyplomami Absolwentów VIP Uniwersytetu Łódzkiego i ceramicznymi jabłkami

Kolejna grupa osób z dyplomami Absolwentów VIP Uniwersytetu Łódzkiego i ceramicznymi jabłkami

Fot. Maciej Andrzejewski

Realizując projekt Absolwent VIP Uniwersytet Łódzki pragnie nawiązać współpracę ze znanymi osobistościami ze świata nauki, sztuki, polityki i biznesu. Uczelnia poprzez dedykowane inicjatywy oraz ważne spotkania pragnie zachęcić je do udziału w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju UŁ. Jednym z takich istotnych elementów projektu są wykłady eksperckie i spotkania z wybitnymi osobistościami, podczas których podejmowane są tematy oraz inicjowane dyskusje związane, m.in., z rozwojem uczelni w kontekście zmian gospodarczych i geopolitycznych na świecie.

Dotychczas tytułem Absolwent VIP wyróżnionych zostało stu sześćdziesięciu wybitnych wychowanków uniwersytetu.

x x x

Anna Maria Wesołowska, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku ; dwadzieścia osiem lat orzekała w sprawach karnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert od przestępczości zorganizowanej, współautorka ustawy o świadku koronnym. Inicjatorka prowadzenia wybranych rozpraw sądowych z udziałem uczniów jako ważnego komponentu edukacji prawnej. Ambasadorka wprowadzania tej edukacji do szkół. Autorka poradnika prawnego „Bezpieczeństwo młodzieży”. Członek Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości oraz członek Rady Ekspertów ds. Skrzywdzonego Dziecka przy Fundacji Dzieci Niczyje. Społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Prowadzi wykłady z zakresu praw dziecka w procesie i przemocy w rodzinie.

Oprac.: (sb)