Związana niemal od początku powstania z Uniwersytetem Łódzkim, uczestniczyła w tworzeniu ustroju wolnej Polski

30-11-2017

Profesor Biruta Petrykowska-Lewaszkiewicz wychowała wiele pokoleń wybitnych prawników, uczestniczyła w tworzeniu ustroju wolnej Polski, a wcześniej stawała w obronie tych, którzy o wolność walczyli. Niemal od początku powstania Uniwersytetu Łódzkiego mocno z nim związana. Współtworzyła potencjał i silną pozycję Wydziału Prawa i Administracji uczelni na mapie akademickiej kraju.


W tym roku uczona obchodzi jubileusz dziewięćdziesięciolecia. Z tej okazji 27 października w Pałacu Biedermanna odbyło się uroczyste spotkanie, na które przybyli jej przyjaciele i wychowankowie. Wielu z nich zajmowało lub jeszcze zajmuje najważniejsze stanowiska państwowe na szczeblu samorządowym i ogólnopolskim. Obecni byli przedstawiciele władz uczelni, pracownicy i studenci UŁ.

Ciepłe życzenia i kwiaty dla jubilatki

Ciepłe życzenia i kwiaty dla jubilatki

Fot. Maciej Andrzejewski

– Dla kolejnych pokoleń pracowników Uniwersytetu Łódzkiego Pani Profesor jest legendą, dziękujemy za Pani niezłomność w trudnych czasach i wkład w dzisiejszą dyskusję o zmianach w nauce – powiedziała, m.in., podczas uroczystości prof. Elżbieta Żądzińska, prorektor UŁ ds. nauki.

Profesor Agnieszka Liszewska, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego dodała: – Nauczyła nas Pani Profesor, iż jesteśmy odpowiedzialni za to, jak będą wyglądały kolejne pokolenia prawników, że wymagania jakie stawiamy studentom to wyraz szacunku, jakim ich obdarzamy.

– Wybitna inteligencja serca i umysłu, to zdanie najlepiej opisuje Panią Profesor. Charakteryzuje ją miłość do bliźniego – mówiła prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Przypomniała też, m.in., rolę jubilatki w okresie strajków studenckich na prawie po wprowadzeniu stanu wojennego.

– Pani Profesor nauczyła nas co to jest wina, nauczyła nas różnicy między profesjonalistą, a profanem; nauczyła nas, że postęp w prawie musi być przemyślany. To od niej uczyliśmy się sumienności, skrupulatności i pięknego języka – powiedział podczas laudacji prof. Wojciech Katner, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

Profesor Andrzej Mączyński, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspominał współpracę z Profesor w  Trybunale Konstytucyjnym w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, tuż po wejściu w życie konstytucji: – W tym okresie wielkiego wyzwania, jakim było wypełnienie ustawy zasadniczej treścią, głos Pani Profesor reprezentował mądrość państwową. Wkład Pani Profesor w powstawanie uzasadnień i jej wypowiedzi podczas narad jest nie do przecenienia.

Rodzinne zdjęcie prof. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej z uczestnikami uroczystości; wychowankami i przyjaciółmi

Rodzinne zdjęcie prof. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej z uczestnikami uroczystości; wychowankami i przyjaciółmi

Fot. Maciej Andrzejewski

– Zazdroszczę Pani Profesor dobroci, poczucia humoru lekko podszytego złośliwością i życzliwością – mówiła prof. Ewa Łętowska, pierwszy rzecznik praw obywatelskich w Polsce, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Przypomniała, że pierwsze ich spotkanie odbyło się pięćdziesiąt pięć lat temu, podczas zjazdu uniwersyteckich katedr prawa w Kazimierzu Dolnym. Kolejny raz spotkały się już jako sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym.

Jubilatka wspominała swoje studia i egzaminy, pracę badawczą na Uniwersytecie Łódzkim; swoich mentorów i wychowanków. – Nauka zawsze rodzi się w dyskusji, a nie w grzecznym potakiwaniu, nie potrafię pojąć dlaczego niektórzy wciąż o tym zapominają – to jeden z najbardziej znamiennych cytatów z wystąpienia Pani Profesor.

x x x

Urodziła się w roku 1927 w Krakowie. Maturę zdawała podczas II wojny światowej, na tajnych kompletach w Częstochowie. Podczas wojny była też łączniczką walczącego podziemia. Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1949 r., Tego samego roku rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Łódzkim jako asystentka w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem prof. Adama Szpunara. Jej głównym polem działalności badawczej były zagadnienia odpowiedzialności cywilnej, m.in., pojęcie winy deliktowej i zasadą ryzyka. Zgłębiała również zagadnienia prawa umów. W latach 1981–1984 i 1993–1996 sprawowała funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Od roku 1983 do 1997 kierowała Katedrą Prawa Cywilnego na tym wydziale. W latach 1997–2006 pełniła funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa cywilnego – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przez trzy dekady była profesorem Międzynarodowego Wydziału Prawa Porównawczego w Strasburgu, gdzie kształciła prawników z całego świata. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Roberta Schumana w Strasburgu. Wciąż jest aktywnym pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz uczestnikiem życia naukowego w Polsce i na świecie.

Oprac.: (sb)