Pomnik pierwszego rektora

29-11-2017

Przed gmachem Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego odsłonięto pomnik upamiętniający prof. Tadeusza Kotarbińskiego, polskiego filozofa, pierwszego rektora UŁ, zmarłego 3 października 1981 r.


Aktu odsłonięcia torsu znakomitego uczonego dokonali prof. Antoni Różalski , rektor UŁ i  Hanna Zdanowska , prezydent Łodzi.

Pierwszy rektor UŁ był wybitnym etykiem, filozofem i wykładowcą akademickim. Dorobek profesora zwraca uwagę na to, jak istotna w pracy wykładowcy akademickiego jest etyka i rola opiekuna spolegliwego , czyli człowieka wrażliwego na potrzeby innych, empatycznego, otwartego.

Jest patronem nagrody Uniwersytetu Łódzkiego za wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych.

– Profesor Kotarbiński był wielkim uczonym, ale był też człowiekiem pogodnym. Wspaniałym przykładem człowieka żyjącego godnie. Był poetą, pisał fraszki i ciekawe sentencje. Tworzył Uniwersytet Łódzki. Wytyczał kierunki jego rozwoju, ale nie zapominajmy, że miał także ogromne zasługi w budowaniu Łodzi akademickiej. Był prezesem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego – powiedział podczas prof. A. Różalski.

Tomasz Kacprzak , przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, przekazał rektorowi UŁ uchwałę tej rady dotyczącą lokalizacji pomnika, podkreślając że została ona przyjęta jednomyślnie.

W uroczystości uczestniczyli: prof. Zbigniew Rau , wojewoda łódzki; prof. Jan Kotarbiński, wnuk pierwszego rektora UŁ; Wojciech Gryniewicz , rzeźbiarz, autor projektu pomnika

Pomnik prof. Tadeusza Kotarbińskiego odsłonili prof. Antoni Różalski, rektor UŁ i Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi

Pomnik prof. Tadeusza Kotarbińskiego odsłonili prof. Antoni Różalski, rektor UŁ i Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi

Fot. Maciej Andrzejewski

Artysta ten związany jest z Łodzią i tu realizuje także swoje prace. Jedną z jego najbardziej znanych rzeźb jest słynna Ławeczka Tuwima na Piotrkowskiej. Także autor płaskorzeźby Kochankowie z ulicy Kamiennej na Włókienniczej czy Pomnika Ofiar Komunizmu na ulicy Anstadta. Jego dzieła można także podziwiać w Warszawie, Płocku. Plasuje się w dwudziestce najbardziej cenionych rzeźbiarzy tygodnika Wprost.

– Profesor miał bardzo charakterystyczną sylwetkę oraz ciekawą, rzekłbym kresową urodę. Poza tym był człowiekiem przedwojennym, pochodzącym z tamtego okresu. Jego pomnik to większa forma niż popiersie. To tors profesora umieszczony na specjalnym cokole, pylonie symbolizującym katedrę. Chciałem uchwycić profesora niejako w akcji , prowadzącego właśnie wykład. Do tego gest, który wykonuje – uniesienie palca wskazującego do góry, a drugiego w dół, co stanowi symbol poszukiwania prawdy, tego znanego mi podziału filozofii na  idealistyczną i materialistyczną. Uhonorowanie profesora Kotarbińskiego przez Uniwersytet Łódzki w ten właśnie sposób, według mnie, jest pięknym gestem w kierunku całej polskiej humanistyki – podkreślił W. Gryniewicz.

Oprac.: (sb)