Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

30-11-2017

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nadał tytuł doktora honoris causa prof. Bogusławowi Śliwerskiemu z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Uroczystość z tej okazji odbyła się 26 października w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL.

Profesor Bogusław Śliwerski otrzymuje dyplom doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z rąk ks. prof. Antoniego Dębińskiego, rektora KUL

Profesor Bogusław Śliwerski otrzymuje dyplom doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z rąk ks. prof. Antoniego Dębińskiego, rektora KUL

Fot. Tomasz Koryszko/KUL

Profesor jest wybitnym polskim pedagogiem oraz ekspertem polityki oświatowej. Uczonym o zasługach dla pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz podnoszenia poziomu oświaty, edukacji – zarówno kraju, jak i poza jego granicami. Na jego dorobek naukowy składa się, m.in., około trzydziestu publikacji zwartych, sześćset artykułów, redakcja trzynastu serii podręczników akademickich pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Prace nowego doktora h.c. KUL, co podkreślono w laudacji, ukazują badawczą dociekliwość oraz innowacyjne podejście do budowania teorii pedagogicznych. Spójność teorii z praktyką jest jedną z charakterystycznych cech dorobku naukowego profesora. Dokonania te, zarówno w obszarze naukowym, jak również organizacyjnym i dydaktycznym mogą stanowić inspiracją do poszukiwań nowych teorii i orientacji metodologicznych.

Podczas uroczystości prof. B. Śliwerski wygłosił wykład nt. Pedagogika ogólna w ponowoczesnym świecie.

Oprac.: (sb)