Premia za poziom naukowy

30-11-2017

Uniwersytet Łódzki znalazł się wśród trzynastu polskich szkół wyższych, które otrzymają dodatkowe pieniądze z budżetu państwa. Zostaną one podzielone między uczelnie, które dokonały największego postępu w rozwoju badań naukowych. Będzie to więc nagroda za podniesienie poziomu naukowego uniwersytetu.

Decyzję o przyznaniu premii ogłosił Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

– Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju zdecydował się jeszcze w tegorocznym budżecie znaleźć dodatkową kwotę blisko sto milionów złotych, które zostaną rozdzielone między grupy uczelni, które jeżeli chodzi o poprzedni algorytm finansowy, ten dotyczący liczby studentów, straciły, ale równocześnie zdecydowanie poprawiły wyniki badań naukowych – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Uniwersytet Łódzki, według najnowszej oceny Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), poprawił swój poziom kształcenia w ciągu ostatnich czterech lat. Na dwanaście wydziałów uniwersytetu, osiem z nich otrzymało najwyższą ocenę – A, cztery pozostałe – ocenę B.

– To sposób, by docenić i dowartościować te uczelnie, które stawiają na wysoki poziom badań naukowych, a w przypadku uczelni technicznych, także na wdrożenia przemysłowe bądź gospodarcze – podkreślił wicepremier.

X   X   X

Wpływ na wysoką ocenę naukową Uniwersytetu Łódzkiego miało wiele przedsięwzięć o charakterze wewnętrznym, konsekwentnie wprowadzanych na uczelni od kilku lat, spośród których, spośród których warto wymienić choćby dwa.

W czerwcu minionego roku, uniwersytet rozpoczął starania o przyznanie prestiżowego europejskiego logo „ HR Excellence in Research” . Komisja Europejska przyznała uczelni to wyróżnienie 29 czerwca tego roku. Tym samym wdrażane są zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, obligujące uczelnię do tworzenia przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych. Kolejnym krokiem wspomnianych przedsięwzięć, było zatwierdzone przez Senat UŁ w grudniu poprzedniego roku, powiązanie zasad oceny naukowej działalności pracowników z zasadami oceny parametrycznej wydziałów, na których pracują.

Poprzez tegoroczną ocenę jakości naukowej swoich jednostek, Uniwersytet Łódzki potwierdził swą wysoką pozycję w gronie najlepszych naukowo uczelni w Polsce. W dalszym ciągu konsekwentnie będą wprowadzane zmiany mające na celu zoptymalizowanie efektywności prowadzonych na UŁ badań.

C.P.