Gmach humanistów

29-11-2017

Po inauguracji nowego roku akademickiego oficjalnie oddany został gmach Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Lindleya. Symbolicznego otwarcia budynku dokonali prof. Antoni Różalski, rektor UŁ; prof. Maciej Kokoszko, dziekan wspomnianego wcześniej wydziału i Paweł Karpiński, wiceprezes firmy Kartel w Jędrzejowie, wykonawcy inwestycji.


Nowy budynek Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

Nowy budynek Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

Fot. Maciej Andrzejewski

Obiekt usytuowany został w środku kampusu wydziałów Filozoficzno-Historycznego oraz Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Przeszklony budynek o czterech kondygnacjach, powstał na działce o powierzchni blisko trzysta metrów kwadratowych. Połączony jest z południową częścią gmachu dawnego rektoratu. Jest przewidziany głównie na siedzibę biblioteki wydziałowej, która znalazła miejsce w dolnej części gmachu. Na wyższych kondygnacjach usytuowano pomieszczenia dydaktyczne, z przestronną aulą na ponad sto osób.

– Nowy budynek umożliwia czterem kierunkom naszego wydziału: archeologia, etnologia, filozofia i historia sztuki znaczącą poprawę warunków kształcenia dzięki nowym i nowocześnie wyposażonym salom dydaktycznym. Pozwala także na swobodny rozwój, powołanej w ubiegłym roku biblioteki humanistycznej, powstałej w wyniku scalenia księgozbiorów wymienionych wyżej czterech kierunków. Biblioteka będzie teraz najnowocześniejszą placówką tego typu na naszym uniwersytecie, a fizyczne powiązanie jej siedziby z budynkiem przy Lindleya 1/3 zdecydowanie ułatwi pracownikom i studentom korzystanie z jej zbiorów powiedział prof. Marek Gensler, prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.

Gmach ma powierzchnię osiemset pięćdziesiąt metrów kwadratowych. Został zaprojektowany został przez firmę Domagało Wnuk Architekci. Inwestycję zrealizowano kosztem blisko siedmiu milionów złotych. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poprawi też warunki pracy wykładowców i nauki studentów, którzy do tej pory mieli zajęcia w różnych obiektach, niejednokrotnie o nie najwyższych standardach, niekiedy oddalonych od siebie.

Oprac.: (sb)