Święto edukacji

04-12-2017

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 października w Auli im. Profesora Wacława Szuberta odbyło się uroczyste posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Łódzkiego. Przybyli na nie pracownicy uczelni, studenci i zaproszeni goście.


W okolicznościowym wystąpieniu prof. Antoni Różalski, rektor UŁ powiedział, m.in.: (…) – dzień powołania Komisji Edukacji Narodowej jest uznawany za święto pracowników oświaty i szkolnictwa wyższego. Na Uniwersytecie Łódzkim obchodzimy go uroczyście, a głównym wydarzeniem tego dnia jest wręczenie wyróżniającym się pracownikom odznaczeń państwowych, resortowych i uczelnianych oraz nagród rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i w pracy organizacyjnej. Zanim to nastąpi chciałbym prosić wszystkich pracowników uniwersytetu o przyjęcie serdecznych podziękowań za wielkie zaangażowanie w kształceniu i wychowaniu młodzieży akademickiej, a także młodszych, uczęszczających do przedszkola i uczących się w wspomnianych wcześniej szkołach oraz za udział we wszystkich inicjatywach edukacyjnych, w których uczelnia uczestniczy. Proszę przyjąć serdeczne życzenia dalszych sukcesów na tym polu działalności. Życzę też wielu osiągnięć w pracy naukowej i działalności organizacyjnej… (pełny tekst wystąpienia na następnej kolumnie tego numeru).

Za chwilę rozpoczyna się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego zwołane z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Za chwilę rozpoczyna się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego zwołane z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Fot. Maciej Andrzejewski

Srebrnymi Krzyżami Zasługi za pracę i działalność na rzecz rozwoju nauki odznaczono: prof. nadzw. dr hab. Bożenę Matusiak, prof. nadzw. dr hab. Grzegorza Urbanka, prof. nadzw. dr hab. Bogdana Włodarczyka.

Medale Złote, Srebrne i Brązowe za Długoletnią Służbę otrzymało osiemdziesiąt jeden osób (pełna lista w dalej części pisma); Medale Komisji Edukacji Narodowej – siedemnastu nauczycieli akademickich.

Odznaczanie zasłużonych pracowników uczelni

Odznaczanie zasłużonych pracowników uczelni

Fot. Maciej Andrzejewski

Uczelniane Medale UŁ w służbie społeczeństwu i nauce wręczono piętnastu, a Złote Odznaki UŁ czterdziestu pięciu pracownikom uniwersytetu (listy odznaczonych wraz z informacją o nagrodach rektorskich w dalszej części tego wydania Kroniki).

Życzenia i gratulacje społeczności akademickiej uczelni, odznaczonym, wyróżnionym i nagrodzonym jej pracownikom z okazji święta edukacji w imieniu władz lokalnych złożył prof. Zbigniew Rau , wojewoda łódzki.

Akademicki Chór Uniwersytetu Łódzkiego wystąpił z krótkim koncertem zakończonym odśpiewaniem Gaude Mater Polonia.

Po koncercie rektor UŁ zaprosił uczestników uroczystości na oficjalne otwarcie i zwiedzanie nowego budynku dydaktycznego dla Wydziału Filozoficzno-Historycznego.

S.B.