Uniwersyteckie diamenty

04-12-2017

Wśród laureatów tegorocznej, szóstej już edycji konkursu Diamentowy grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znalazło się dwoje biologów z Uniwersytetu Łódzkiego.


Patrycja Paciorek prowadzi projekt Rola miRNA w toksyczności nanocząstek srebra , który uzyskał dofinansowanie w wysokości 147 tys. zł. Jego celem jest określenie jak nanocząstki srebra wpływają na profil miRNA w komórkach wątrobowych oraz jakie miRNA są zaangażowane w modulacje toksyczności nonocząstek srebra. MicroRNA (miRNA) to małe (20-24nt) cząsteczki kwasu rybonukleinowego, które spełniają ważną funkcję regulacyjną w organizmie, zarówno człowieka jak i zwierząt. Zmiana profilu ekspresji miRNA jest ściśle związana z patogenezą wielu chorób, w tym nowotworowych.

Rafał Szelenberger uzyskał dofinansowanie blisko 220 tys. zł na realizację projektu Płytkowe mikroRNA jako marker predykcyjny Ostrego Zespołu Wieńcowego . Chodzi tu o analizę porównawczą profilu miRNA płytek krwi pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (OZW) oraz osób zdrowych, bez zaburzeń ze strony układu krążenia. Wyniki badań mogą dostarczyć ważnych informacji dotyczących genetycznych mechanizmów odpowiedzialnych za pojawienie się tej choroby. Płytki krwi, mimo kluczowej roli w patogenezie OZW, nie zostały dotychczas poddane analizie pod tym względem. Wiedza ta jest istotna, bowiem OZW jest obecnie poważnym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym. Jeśli uda się zidentyfikować specyficzne cząsteczki płytkowego miRNA, które mogą pełnić rolę wysokoczułych markerów OZW, będą one mogły być użyte do wczesnej diagnostyki ryzyka zachorowania na ostry zespół wieńcowy, co może uratować życie wielu osób.

W obecnej edycji konkursu Diamentowy grant zgłoszonych zostało 214 wniosków, spośród których wyłoniono osiemdziesiąt trzy, złożone przez wybitnie uzdolnionych słuchaczy studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów pierwszego stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i mających wyróżniający się dorobek naukowy. Na finansowanie projektów badawczych przewidziano szesnaście milionów złotych.

x x x

Diamentowy Grant” jest jednym z najbardziej prestiżowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powstałych z myślą o młodych badaczach, realizujących pierwsze, samodzielne projekty naukowe. Uczestniczący w nim studenci nie tylko otrzymują pieniądze na realizację własnych badań, lecz również dostają szansę na przyśpieszenie kariery naukowej. Będę bowiem mogli ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Prowadzone projekty przewidziane są na okres od 12 do 48 miesięcy. Podczas ich realizacji uczestnicy programu będą pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2,5 tys. zł miesięcznie..

Oprac.: (sb)