Poznamy blisko dwieście genomów Polaków

29-11-2017

Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej (Biobank Łódź) Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Katedrą Antropologii UŁ, uzyskała dofinansowanie projektu Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e – Czlowiek.pl .

Prestiżowy konkurs Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przeprowadziło Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W skali kraju tylko pięć wniosków uzyskało wymaganą liczbę punktów i uzyskało dofinansowanie. Dla projektu Uniwersytetu Łódzkiego wynosi ono 6.669.971 PLN. Jest to pierwszy projekt UŁ, który został złożony i uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Głównym jego celem jest udostępnienie genetycznych zasobów Biobanku i Katedry Antropologii UŁ na platformie dostępnej w internecie, w sposób ułatwiający ich ponowne wykorzystanie. Cenne informacje, będące wynikiem analiz danych uzyskanych przez badaczy z UŁ, zostaną zamieszczone na platformie adresowanej do jednej z największej grupy odbiorców – internautów.

Chcemy przyczynić się do wyznaczenia nowych standardów w dziedzinie cyfrowego udostępniania danych naukowych. Planowana jest platforma o charakterze e-muzeum, gdzie kontekst naukowy przeplatać się będzie z treścią o charakterze popularnonaukowym – powiedział mgr inż. Błażej Marciniak, współtwórca projektu, pracownik Biobanku Łódź Uniwersytetu Łódzkiego.

Na platformie przedstawiona zostanie szeroka charakterystyka antropologiczna i genetyczna populacji ludzkich centralnej Polski w okresie od państwa Piastów do początku XIX w. Zaprezentowane zostaną również, przetworzone na potrzeby portalu, dane genetyczne dotyczące współczesnych Polaków, np. w kontekście czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych i częstości występowania osób narażonych na wystąpienie choroby.

Projekt przyczyni się w sposób przełomowy do wzrostu liczby publicznie dostępnych danych; siedem miliardów pól danych na temat ludzkiego genomu (polskiej populacji na próbie sześć tysięcy czterysta osób) czeka na udostępnienie . Ponadto zbiór zostanie wzbogacony o zasoby Katedry Antropologii. Poznamy blisko dwieście genomów Polaków w okresie ośmiuset minionych lat – dodał B. Marciniak.

Planowany do realizacji zakres cyfryzacji kolekcji szkieletowej z okresu od XI do początku XIX w., pochodzącej z pięciu stanowisk archeologicznych (cmentarzysk) zlokalizowanych w rejonie Brześcia Kujawskiego, obejmie pozyskanie cyfrowego zapisu sekwencji aDNA (ancient DNA – DNA starożytne).

Należy też podkreślić, iż Biobank Łódź Uniwersytetu Łódzkiego współtworzy Polską Sieć Biobanków.

Oprac.: (sb)