Dołączacie do wielkiej społeczności akademickiej uniwersytetu i miasta

04-12-2017

W największej auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się 2 października inauguracja nowego roku akademickiego w tej uczelni. Wypełniona do ostatniego miejsca sala ledwo mieściła jej pracowników, studentów, również zagranicznych; rektorów innych szkół wyższych Łodzi, reprezentantów organizacji i instytucji współpracujących z uniwersytetem, zaproszonych gości. Obecni byli profesorowie sprawujący urząd rektora UŁ w poprzednich kadencjach.


Po otwarciu uroczystego posiedzenia Senatu UŁ prof. Antoni Różalski , rektor uczelni wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym powiedział, m.in.: – Szczególnie ciepło pozdrawiam studentów rozpoczynających studia. Witam was serdecznie w murach uczelni. Życzę wam wielu sukcesów w nauce i pomyślności w życiu osobistym. Będziemy wam pomagać w trudnych pierwszych tygodniach i miesiącach nauki, ale też gorąco was proszę o systematyczną pracę, odpowiedzialność i koleżeńską postawę. Dołączacie do wielkiej społeczności akademickiej uniwersytetu i naszego miasta. Godnie ją reprezentujcie. Witam studentów z zagranicy, którzy przyjechali do nas z wielu krajów, aby podjąć studia na Uniwersytecie Łódzkim. Witamy was w Łodzi, mieście o bogatej historii. Dziękuję, że wybraliście uniwersytet na miejsce swoich studiów, uczelni nawiązującej w swej działalności do dziedzictwa wielonarodowej i wielokulturowej Łodzi. Życzę wam, aby studia na naszej uczelni przyniosły wam satysfakcję. Podejmiemy wszelkie wysiłki, aby zapewnić wam bardzo dobre warunki nauki i wypoczynku, przyjazną atmosferę na uczelni i w naszym mieście, abyście tu czuli się dobrze i bezpiecznie. (…) Wszystkich pracowników uniwersytetu gorąco proszę o wsparcie władz uczelni, o współpracę w realizacji stojących przed nami zadań. W nowym roku akademickim profesorom naszej uczelni życzę sukcesów w kształceniu młodych kadr naukowych i dydaktycznych. Nauczycielom akademickim i pracownikom badawczym życzę sukcesów w pracy naukowej. Wszystkim osobom zaangażowanym w proces kształcenie studentów, życzę satysfakcji z pracy dydaktycznej. Życzenia zadowolenia z pracy składam też pracownikom administracji uczelnianej, pracownikom technicznym i obsługi, wspierającym nas w badaniach naukowych i kształceniu studentów, bez trudu których nie byłoby możliwe sprawne funkcjonowanie naszej uczelni (pełny tekst wystąpienia na następnej kolumnie).

Zaproszeni goście i członkowie Senatu UŁ uczestniczący w inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Łódzkim

Zaproszeni goście i członkowie Senatu UŁ uczestniczący w inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Łódzkim

Fot. Maciej Andrzejewski

Podniosłym momentem uroczystości była immatrykulacja. Ślubowanie w języku polskim złoży ło ponad stu pięćdziesięciu słuchaczy pierwszych lat studiów, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali największą liczbę punktów. Reprezentanci sześciuset nowo przyjętych słuchaczy zagranicznych uniwersytetu złożyli w ich imieniu ślubowanie w języku angielskim .

Po ślubowaniu rektor UŁ uderzając studentów pierwszego roku berłem w prawe ramię pasował ich tym samym na studentów, pełnoprawnych już członków społeczności akademickiej uczelni.

Bank Zachodni WBK, uczestnik globalnego programu Santander Universidades, ufundował nagrodę w wysokości czterech tysięcy złotych dla słuchacza pierwszego roku studiów Uniwersytetu Łódzkiego przyjętego z najwyższym wynikiem punktowym z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym. Najlepszą studentką obecnej, drugiej edycji konkursu, została Patrycja Jędrzejczak, przyjęta z wynikiem 982 punktów na kierunek filologia germańska pierwszego stopnia na Wydziale Filologicznym UŁ. Nagrodę wręczyła Karolinę Lipa-Michalec, menedżer Placówki Relacyjnej Santander Universidades na uniwersyteckim Wydziale Zarządzania .

Życzenia i gratulacje pracownikom i studentom Uniwersytetu Łódzkiego z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego przekazali: Witold Stępień , marszałek województwa łódzkiego, Hanna Zdanowska , prezydent Łodzi, Karol Młynarczyk , wicewojewoda łódzki. Zachęcali też słuchaczy UŁ do aktywnego spędzania czasu na terenie miasta i regionu, które są coraz atrakcyjniejsze dla młodych ludzi, a po ukończeniu przez nich studiów do wiązania ich losów zawodowych i dalszej drogi życiowej z Łodzią i ziemią łódzką.

List z gratulacyjny adresowany do władz uczelni nadesłał prezydent RP Andrzej Duda .

Immatrykulacja słuchaczy pierwszego roku studiów

Immatrykulacja słuchaczy pierwszego roku studiów

Fot. Maciej Andrzejewski

Wykład inauguracyjny nt. Humanista w biznesie, czyli jak humaniści zmieniają świat, wygłosił Jerzy Czubak , absolwent Wydziału Filologicznego UŁ; członek kierownictwa Amcor i prezydentem Amcor Tobacco Packaging. Podlega mu trzydzieści fabryk Amcora w Europie, Azji i obu Amerykach. Grupa Amcor jest jednym z dwóch największych producentów opakowań na świecie. Twórca, animator i mecenas łódzkiej kultury. Dzięki niemu koncern Amcor wspierał, m.in.: Camerimage, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Artura Rubinsteina, Konkurs Plastyczny im. Władysława Strzemińskiego oraz Teatr Powszechny, Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Sztuki. Firma Amcor w Łodzi jest ponadto jednym z głównych sponsorów Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie Gaudeamus w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Łódzkiego.


Podczas inauguracji zaprezentowano krótki film promujący nową identyfikację wizualną Uniwersytetu Łódzkiego. „Odświeżona” tożsamość uczelni akcentuje takie wartości, jak: wspólnota, innowacyjność dla rozwoju, otwartość czy jedność w różnorodności. Nowa koncepcja nie tylko dobrze obrazuje przyświecające uniwersytetowi wzorce, ale także wpisuje się w nowe trendy w dziedzinie projektowania identyfikacji wizualnej. Jej wyrazistość, czytelność i minimalizm kreują wizerunek nowoczesnej, przyjaznej szkoły wyższej gotowej do kreatywnego działania i skoncentrowanej na przyszłości, zarówno pracowników naukowych, jak i absolwentów .

x x x

Promocje habilitacyjne

Promocje habilitacyjne

Fot. Maciej Andrzejewski

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych, również w auli Wydziału Filologicznego UŁ, odbyły się promocje doktorskie i habilitacyjne. Dyplomy doktora habilitowanego otrzymali: RENATA BOCIAN, MAGDALENA EWA DRUSZCZYŃSKA, RYSZARD KOCZURA, AGNIESZKA HELENA PASZTALENIEC, DOROTA RYBACZEK, ANNA MONIKA STEFANOWICZ, RADOSŁAW WOJCIECH WŁODARCZYK ( Wydział Biologii i Ochrony Środowiska ); ANNA MARIA KACPERCZYK, JUSTYNA WIKTOROWICZ ( Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ); MARIA ANTONINA ŁUKOWSKA, BEATA AGATA GROCHALA-WOŹNIAK ( Wydział Filologiczny ); KRZYSZTOF JAN ANDRZEJEWSKI, PAWEŁ JANUSZ KOWALCZYK ( Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ); MACIEJ MIKOŁAJ ZIUŁKIEWICZ, EWA ELŻBIETA SZAFRAŃSKA ( Wydział Nauk Geograficznych ); MACIEJ BOGUSŁAW RAKOWSKI, DAGMARA MAŁGORZATA SKUPIEŃ, TOMASZ TADEUSZ SROGOSZ ( Wydział Prawa i Administracji); MACIEJ POTZ, STANISŁAW MICHAŁ KOSMYNKA (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych).

Ponadto wręczone zostały pięćdziesiąt cztery dyplomy doktorskie.

S.B.