Stopka redakcyjna

30-11-2017

Redaktor naczelny

Stanisław Bąkowicz

(42) 678-29-06
607-583-241

Zespół redakcyjny:

Maciej Andrzejewski – serwis fotograficzny

Sebastian Buzar 

Aneta Danowicz

Adam Wróbel - serwis fotograficzny

Michał Wróblewski

Stała współpraca:

Katarzyna Chiżyńska 

Paulina Czarnek   

Krzysztof A. Kuczyński 

Jakub Pokusa

Okładka:

Obrazek z powitania zagranicznych studentów UŁ podczas spotkania przy grillu na  terenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego na Rogach

Fot.: Maciej Andrzejewski

Adres redakcji:

90-254 Łódź
ul. Piramowicza 3
tel. (42) 635-41-79
e-mail: kronika@uni.lodz.pl

Numery archiwalne:

http://www.uni.lodz.pl/index.php/ouni/kronika
http://spoti.pl/unilodz/publikacje

kronika.uni.lodz.pl

Nie zamówionych materiałów nie zwracamy.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów i adiustacji tekstów.

Numer zamknięto 27 listopada 2017 r.