Intelligenti pauca

30-11-2017

Quandoque bonus dormitat Homerus – Czasami nawet i wspaniały Homer się zdrzemnie

(Horacy)

Aspirat primo Fortuna labori – Szczęście sprzyja pierwszej próbie

(Wergiliusz)

Amicorum omnia communia – U przyjaciół wszystko jest wspólne

(Diogenes Laertios za Pitagorasem)

Ex malis eligere minima oportet – Ze złego należy wybierać najmniejsze zło

(Cyceron)

Facilius est multa facere quam diu – Łatwiej czynić więcej (rzeczy), niż (jedną) długo

(Kwintylian)

Nihil minus est hominis occupati quam vivere: nullius rei difficilior scientia est – Nic nie jest bardziej obce dla człowieka zajętego niż życie: niczego nie jest się trudniej nauczyć

(Seneka)

Etiam capillus unus habet umbram – Nawet jeden włos rzuca cień

(Publiliusz Syrus )


Litore quot conchae, tot sunt in amore dolores – Ile muszli na brzegu, tyle cierpień w miłości

(Owidiusz)

Ad quae noscenda iter ingredi, transmittere mare solemus, ea sub oculis posita negligemus.– Mamy w zwyczaju wyruszyć w podróż, przepłynąć morze, aby poznać to, na co nie zwracamy uwagi, kiedy leży przez naszymi oczami

(Pliniusz Młodszy)


Homo doctus in se semper divitias habet – Człowiek uczony swoje bogactwo ma zawsze w sobie

(Fedrus)

Wybrali i oprac.:


Katarzyna Chiżyńska

Jakub Pokusa