Uczelniany parlament

29-11-2017

Senat Uniwersytetu Łódzkiego 18 września 2017 r .


Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 193 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 10 czerwca 2013 r. w sprawie pensum nauczycieli akademickich i zasad rozliczania go 
na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie prof. Krzysztofa Skotnickiego jako kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Akademickiemu Zespołowi Pieśni i Tańca Kujon Brązowego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis .

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego rektora w roku akademickim 2017/2018.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Allameha Tabataba’i (ATU), Iran.


W części uroczystej rektor UŁ wręczył:


awanse na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim: prof. dr hab. Annie Bednarczyk i prof. dr. hab. Jarosławowi Wierzbińskiemu (Wydział Filologiczny);

awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim : dr. hab. Tomaszowi Steglińskiemu (Wydział Filozoficzno-Historyczny), dr. hab. Robertowi Kelmie i dr. hab. Krzysztofowi Lewandowskiemu (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), dr. hab. Tomaszowi Bekrychtowi, dr hab . Joannie Połatyńskiej i dr hab. Annie Rakowskiej-Treli (Wydział Prawa i Administracji), dr. hab. Pawłowi Bryle (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych), dr hab. Małgorzacie Jakubowskiej, dr hab . Danucie Kowalskiej, dr. hab . Michałowi Kuranowi, dr hab. Monice Worsowicz i dr hab. Agnieszce Zatorskiej (Wydział Filologiczny).

A.D.