W skrócie

04-12-2017

W Centrum Dialogu im. Marka Edelmana odbyło się 4 września spotkanie poświęcone książce Notatki z getta łódzkiego 1941–1944 Józefa Zelkowicza opublikowanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Upamiętniało ono 73. rocznicę likwidacji getta łódzkiego i 75. rocznicy Wielkiej Szpery. Książka jest najnowszym tytułem serii Łódzkie Judaica . Podobnie jak Bałuty. Powieść o przedmieściu Jisroela Rabona oraz inne pozycje wydane w tej serii, umożliwiają polskojęzycznemu czytelnikowi obcowanie z literaturą tworzoną pierwotnie w jidysz i często niedostępną także w przekładach.

x x x

Ośrodek Badawczy Myśli Chrześcijańskiej UŁ zorganizował 10 października w gmachu Wydziału Filologicznego spotkanie, podczas którego referat nt. Marcin Luter , teoria przekładu i idee Reformacji wygłosił prof. Jarosław Płuciennik z Instytutu Kultury Współczesnej UŁ W pięćsetlecie lecie ruchu reformacyjnego zostały przedstawione teologia M. Lutra oraz zagadnienie wielojęzycznych wydań Biblii. Autor referatu jest literaturoznawcą, kulturoznawcą i kognitywistą, przewodniczy Komisji Kultury i Sztuki łódzkiego oddziału PAN. Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Otwartych Zasobów Edukacyjnych, prorektor ds. programów i Jakości kształcenia UŁ w kadencji 2012–2016. Prywatnie; członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augburskiego w Polsce, radca świecki jego Rady Synodalnej. Po referacie odbyła się dyskusja.

x x x

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ zaprosiła nas 23 października do auli Wydziału Filologicznego UŁ na spotkanie ze  Zbigniewem Zalińskim , dziennikarzem telewizyjnym, którego charakterystyczny głos lektora znany jest w ostatnich latach, m.in., z  Magazynu Kryminalnego 997 . Spotkanie zostało poświęcone dziennikarstwu telewizyjnemu, jego historii, współczesności i warsztatowi.

x x x

Pierwsze w tym roku spotkanie Studenckiego Koła Translatorycznego GIROL'AMO UŁ odbyło się 27 października. Prelegentka Maria Trześniewska , prawnik, italianistka, podróżniczka i pasjonatka obcych kultur i języków mówiła o prawie międzynarodowym i prawach człowieka, a także związanych z tym tłumaczeniem umów międzynarodowych. Spotkanie prowadzone było w języku włoskim, co nie jest regułą. Studenci romanistyki zapraszają w przyszłości również tych, którzy nie znają włoskiego. Następne spotkanie za miesiąc.

x x x

Po raz siódmy Uniwersytet Łódzki zbierał dary dla schroniska dla zwierząt w Łodzi: karmę – zwłaszcza specjalistyczną, a także koce, smycze, zabawki, kagańce, leki. Przez cały listopad na wszystkich wydziałach uczelni, w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, akademikach, przedszkolu, liceum. a także w rektoracie i w Centrum Promocji UŁ ustawione były oznakowane pudła na dary. W okresie sześciu ostatnich lat zebrano na uczelni prawie 1,5 tony karmy, również koce, leki, zabawki i akcesoria potrzebne psom i kotom.

x x x

Certyfikat Ambasadora Fundacji Uniwersytetu, nadany przez Zarząd tej fundacji, otrzymała Marta Noga, słuchaczka studiów drugiego stopnia na romanistyce, absolwentka dziennikarstwa z językiem francuskim UŁ. Dokument upoważnia ją do reprezentowania uczelnianej fundacji.

x x x

Jubileusz pięćdziesięciolecia obchodziła 15-16 listopada Katedra Dramatu i Teatru UŁ. Z tej okazji zorganizowano konferencję nt. Ultima provincia. Prowincjonalność polskiego teatru – prowincjonalność w polskim teatrze .

x x x

Reprezentacja Uniwersytetu Łódzkiego w siatkówce potrzebuje świeżej krwi w celu powiększenia zespołu na najbliższe Mistrzostwa Polski Pracowników Szkół Wyższych w Siatkówce, które odbędą się pod koniec lutego przyszłego roku w Koszalinie. Wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby zasilić reprezentację uczelni, proszone są o kontakt z kapitanem drużyny, mgr Jarosławem Niewiadomskim (jniewiadomski@uni.lodz.pl). Reprezentacja liczy w szczególności na doktorantów. Jej treningi odbywają się w niedziele w godz. 19.30-21.00 w hali przy ul. Styrskiej. Warto przypomnieć, iż reprezentacja UŁ jest złotym (2015) i brązowym (2016 i 2017) medalistą Mistrzostw Polski ostatnich lat.

Wybrał i oprac.: (sb)