Otwarty dostęp baz humanistycznych i literackiej

29-11-2017

Od 2 listopada Uniwersytet Łódzki ma otwarty dostęp testowy do baz Humanities Source oraz Literary Reference Center Plus, który potrwa do 2 stycznia przyszłego roku.


Humanities Source jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza indeksuje ponad trzy tysiące czasopism i zawiera pełny tekst około tysiąca pięciuset czasopism.

Udostępnia pełne teksty i dane bibliograficzne takich publikacji jak: artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie (poezja, proza i dramat), recenzje książek, a także przedstawień baletowych, programów tanecznych, filmów, przedstawień operowych, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych. Zawiera również unikatowy tezaurus haseł przedmiotowych. Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies), historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych.

Z kolei Literary Reference Center Plus jest obszerną pełno tekstową bazą literacka, zawiera szerokie spektrum informacji z prac encyklopedycznych, książek, czasopism literackich i innych źródeł na temat tysięcy autorów i ich prac.

Baza obejmuje pełny tekst ponad 36 tys. streszczeń i przeglądów dzieł literackich, ok.107 tys. artykułów i esejów z zakresu krytyki literackiej, ponad 260 tys. biografii autorów, ponad 750 czasopism literackich, ponad 900 tys. recenzji książek, ponad 130 tys. wierszy i poematów klasycznych i współczesnych, ponad 32 tys. opowiadań, ponad 10 tys. wywiadów z autorami, ponad siedem tysięcy książek klasycznych i wiele innych publikacji.

Bazy dostępne są na platformie EBSCOhost

http://han3.lib.uni.lodz.pl/han/EBSCOhostResearchDatabasesTEST0

Oprac.: (ga)