Przygotowuje najlepiej do egzaminów końcowych

29-11-2017

Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, podlegającą Ministerstwu Edukacji Narodowej, w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata odnotowano największy w Łodzi przyrost wiedzy u uczniów tej szkoły. Oznacza to, że przygotowuje ona najlepiej do egzaminów końcowych.


Uniwersyteckie liceum wyprzedziło kolejno: LO Politechniki Łódzkiej, XII i I LO. Łączny wynik punktów, jaki udało się osiągnąć w kategoriach humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej wynosi 7,2. Tylko trzem łódzkim szkołom udało się osiągnąć w tym rankingu poziom siedem lub wyższy.

Siedziba Publicznego Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Siedziba Publicznego Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Fot. PLO UŁ

Metoda zastosowana w badaniu jest jednym z dwóch podstawowych sposobów określania wydajności nauczania w polskich szkołach. Polega na porównaniu wyników egzaminacyjnych uczniów na wejściu z tymi na wyjściu , czyli na egzaminach końcowych.

O powyższym 25 października poinformował Dziennik Łódzki.

x x x

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego działa od roku. 2009. Kształci i wychowuje obecnie ponad trzystu uczniów, w dwunastu oddziałach przygotowujących do podjęcia studiów zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami każdego ucznia. W ofercie edukacyjnej znajdują się 26-osobowe klasy: nauk humanistycznych, nauk społecznych (elementy pracy metodą projektów), nauk ścisłych oraz chemii i nauk o życiu (powołana we współpracy z Uniwersytetem Medycznym).

C.P.