Najlepsi w kraju

29-11-2017

Państwowy egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdało siedemdziesiąt siedem procent młodych prawników z regionu łódzkiego. Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że to najlepszy wynik w kraju.


Egzaminy na aplikacje adwokackie odbyły się 30 września. Przyszli adwokaci z Łódzkiego okazali się najlepsi w kraju. W stolicy regionu do testu zorganizowanego w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście przystąpiło dziewięćdziesiąt sześć osób.

Warto przy tym przypomnieć, że Wydział Prawa UŁ w VI rankingu wydziałów prawa dziennika Rzeczpospolita zajął czwartą pozycję, w tym drugie miejsce w kategorii jakość kształcenia oraz trzecie w dziedzinie współpracy z zagranicą.

Jeżeli chodzi o inne miasta, najniższa zdawalność była w Bielsku-Białej (39,5 proc.), Częstochowie (40,5 proc.) oraz Białymstoku (43,4 proc.). W skali całego kraju do egzaminów wstępnych przystąpiło 2817 osób, a zdały 1603. Stanowi to blisko sześćdziesiąt procent. W ubiegłym roku zdawalność nie prezentowała się na tak wysokim poziomie, wynosiła 42,6 proc.

Kandydaci na aplikantów podczas stu pięćdziesięciu minut rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po sto pięćdziesiąt pytań, zawierające po trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi co najmniej na sto pytań.

C.P.