Dzień Krajobrazu

29-11-2017

Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowany został 20 października Dzień Krajobrazu, święto ustanowione w celu promowania działań na rzecz krajobrazu i jego ochrony.

Chrońmy ojczyste krajobrazy

Chrońmy ojczyste krajobrazy

Fot. Barbara Aroniszydze

Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem: Krajobraz – zasób cenny, wspólny, zagrożony. Z tej okazji przygotowano: warsztaty dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych Krajobrazy miasta – poznajemy miasta oraz studentów Krajobraz województwa łódzkiego – próba typologii ; wystawę fotograficzną Drzewa w krajobrazie autorstwa dr. Piotra Wypycha a także sesję naukową, podczas której referaty wygłosili: Krajobraz przyrodniczy województwa łódzkiego , Katarzyna Krakowska z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego ; Rola regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ochronie krajobrazu , Piotr Ligocki z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi ; Audyt krajobrazowy – cele, zakres, metodyka: Joanna Jarominek , Małgorzata Kucharska, Marta Pabich- Makoska z Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

Organizatorem spotkania była Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska w Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego przy współudziale Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

Oprac.: (sb)