Siódemki nagrodziły

29-11-2017

W łódzkim Klubie 77 odbyła się 2 października inauguracja roku akademickiego 2017/2018, której organizatorem było Stowarzyszenie Tradycji Akademickich Siódemki.


Podczas uroczystości wręczona została po raz pierwszy Wielka Nagroda Im. Andrzeja Mikołajczyka, twórcy i pierwszego prezesa Zarządu STA Siódemki. Otrzymał ją prof. Marek Belka, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – za bezcenny wkład w kultywowanie tradycji akademickich, łączenie pokoleń działaczy ruchu studenckiego, promowanie najwartościowszych wydarzeń życia naukowego i kulturalnego Łodzi.

Profesor Marek Belka, drugi z lewej, podczas uroczystości w Klubie 77

Profesor Marek Belka, drugi z lewej, podczas uroczystości w Klubie 77

Fot. Marek Chałas

Laudację wygłosił Stanisław Zaręba, podkreślając zasługi laureata dla nauki, kultury i gospodarki, a także przypomniał jego lata studenckie i działalność społeczną.

Nagrodę wręczyli prof. Bożena Mikołajczyk z UŁ, żona śp. Andrzeja i jego syn Mariusz.

Laureat w okolicznościowym wystąpieniu podzielił się z zebranymi interesującymi refleksjami dotyczącymi zjawiska populizmu różnych odcieni w historii gospodarki i polityki.

W części artystycznej wystąpił łódzki zespół Oreada, zwycięzca Przeglądu Piosenki Turystycznej YAPA 2017. Utwory utrzymane w klimacie Jet Rotal, jak je określił laureat, znalazły wysokie uznanie zgromadzonych w Klubie 77, co zostało potwierdzone brawami i bisami na życzenie publiczności.

Na uroczystość licznie przybyli absolwenci i studenci łódzkich szkół wyższych.

Ryszard Podladowski