Miasto wspiera studentów i doktorantów

29-11-2017

Podczas briefingu prasowego 29 września w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego o ofercie stypendialnej miasta dla studentów mówili: Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi; prof. Sławomir Cieślak, prorektor UŁ ds. kształcenia i Patrycja Opala, kierownik działu rekrutacji firmy ABB.


Łódź dysponuje szeroką ofertę kształcenia dla maturzystów – przyszłych studentów; renomowane uczelnie, wyjątkowe kierunki studiów oraz unikatowy program Młodzi w Łodzi . Mieszczą się w niej również staże, programy stypendialne, bezpłatne szkolenia, wizyty w łódzkich firmach, karty rabatowe, konkurs dla młodych przedsiębiorczych.

Zapisy do dziesiątej edycji stypendiów Młodzi w Łodzi i siódmej edycji stypendiów naukowych Miasta Łodzi ruszają 1 października . Do tej pory zrealizowano dziewięć edycji pierwszego z tych programów. Łódzcy pracodawcy, którzy zgłosili do niego akces, ufundowali dwieście stypendiów dla najlepszych studentów, sfinansowali miejsca w akademikach dla trzydziestu dwóch słuchaczy, a z kursów języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego oraz informatycznych skorzystało sto siedemdziesiąt osób. W tej edycji programu dwadzieścia firm zadeklarowało ufundowanie stypendiów dwudziestu trzem najlepszym studentom. Uniwersytet Łódzki zapewni bezpłatne zakwaterowanie w swoich akademikach czterem uczestnikom programu.

– Program Młodzi w Łodzi pokazuje jak ważna jest współpraca uczelni z miastem. Ta symbioza może dać znakomite efekty. Dlatego Uniwersytet Łódzki od początku wspiera program, a od trzech lat funduje czterem stypendystom miejsca w swoich akademikach. Ten program wzmacnia zainteresowanie kształceniem w Łodzi wśród najlepszych kandydatów na studia. Przypomnę, że Uniwersytet Łódzki ma dla olimpijczyków specjalne stypendia w wysokości tysiąca złotych. Warto też dodać, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego premiuje fakt przyjmowania na studia najlepszych maturzystów, a nasza uczelnia ma w tym względzie czym się pochwalić; w ubiegłym roku przyjęliśmy na studia ponad stud takich prymusów – poinformował prof. Sławomir Cieślak.

Rekrutacja do programu stypendialnego Młodzi w Łodzi potrwa do 27 października.

Głównym celem miejskiego programu stypendialnego jest stworzenie młodym ludziom warunków sprzyjających podejmowaniu studiów na kierunkach istotnych dla rozwoju Łodzi. Chodzi także o przyciąganie do miasta ambitnej, zdolnej młodzieży spoza regionu. Wnioski o przyznanie stypendium naukowego Miasta Łodzi mogą składać studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych wybranych pięćdziesięciu pięciu kierunków – laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz doktoranci badający kluczowe dla rozwoju miasta obszary.

Wyróżnieni studenci otrzymają miesięcznie 1,5 tys., a doktoranci do 2,5 tys. zł. Do tej pory stypendia przyznano stu pięciu osobom. Łącznie to wsparcie ze strony miasta wyniosło blisko 1,5 mln zł.

T.B.