Musimy gonić najlepszych

29-11-2017

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podpisano 7 listopada Porozumienie o Współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą. Powołana została Sieć Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Ze strony uczelni porozumienie parafował prof. Antoni Różalski, rektor UŁ a z ramienia KIG Marek Kłoczko, jej wiceprezes i dyrektor generalny.


Cel jest jeden – podniesienie konkurencyjności polskich miast, na co składają się takie procesy, jak ulepszenie systemów zarządzania gospodarką, logistyką, finansami i administracją. Zenon Kiczka, przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej w KIG tak podsumował te procesy: – M iasta są obecnie motorem rozwoju gospodarek krajowych, musimy więc zrobić wszystko, by mechanizmy w nich funkcjonujące jak najlepiej ze sobą współpracowały.

Profesor Tadeusz Markowski, kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich UŁ wskazał natomiast na konieczność wytworzenia silnej relacji nauka-biznes: – Musimy do tego tematu podchodzić w sposób interdyscyplinarny, to już nie czas na sztuczne podziały między nauką i biznesem. Nasze centrum skupia połowę wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, radzimy się, między innymi, historyków, by uniknąć błędów popełnianych przez gospodarki krajowe w przeszłości.

Podpisane dokumenty o współpracy wymieniają prof. Antoni Różalski, rektor UŁ oraz Marek Kłoczko, wiceprezes i dyrektor generalny KIG (z lewej)

Podpisane dokumenty o współpracy wymieniają prof. Antoni Różalski, rektor UŁ oraz Marek Kłoczko, wiceprezes i dyrektor generalny KIG (z lewej)

Fot. Maciej Andrzejewski

Uniwersytet Łódzki wnosi w porozumienie kapitał wiedzy eksperckiej Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich. Dotyczy to zwłaszcza ekonomiki i gospodarki miejskiej, planowania przestrzennego, zarządzania rozwojem miast, rozwoju zrównoważonego, socjologii miasta, historii i dziedzictwa kulturowego, et cetera.

Krajowa Izba Gospodarcza to z kolei doświadczenie i potencjał ponad stu pięćdziesięciu organizacji, wiedza zgromadzona w wyniku uczestnictwa w pracach organizacji międzynarodowych, w tym w Eurochambres Stowarzyszeniu Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli oraz Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, a także współpraca z administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu i firmami aktywnymi na globalnych rynkach.

x x x

Po epoce maszyn parowych, produkcji masowej i automatyzacji przyszedł czas na Gospodarkę 4.0. To jeszcze intensywniejsza cyfryzacja, automatyzacja i wykorzystanie innowacji. Tworzenie sieci produkcyjnych, które w porównaniu z obecnymi, będą dużo bardziej wydajne. Rewolucję i inwestowanie w najnowszy typ gospodarki zaczęli już Niemcy. Nie ma wyboru – Polska musi gonić najlepszych. Uniwersytet Łódzki włącza się do tych starań.

C.P.