Honorowy członek Ceraneum

29-11-2017

Profesor Antoni Różalski, rektor UŁ, decyzją z 6 października nadał prof. Vladimírowi Vavřínkowi tytuł honorowego członka Centrum CeraneumCentrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana.


Profesor Vladimír Vavřínkow (z prawej) otrzymuje z rąk dr. Andrzeja Kompy dyplom nadania czeskiemu uczonemu honorowego członka Ceraneum – Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana

Profesor Vladimír Vavřínkow (z prawej) otrzymuje z rąk dr. Andrzeja Kompy dyplom nadania czeskiemu uczonemu honorowego członka Ceraneum – Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana

Fot. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Uczony jest bizantynistą i paleoslawistą, wieloletnim pracownikiem Wydziału Słowiańskiego (Slovanský ústav) Akademii Nauk Republiki Czeskiej (do roku 1992 Czechosłowackiej Akademii Nauk), wykładowcą uniwersytetów w Pradze, Brnie i Budapeszcie. W latach 1990–2010 sprawował funkcję przewodniczącego Czeskiego Narodowego Komitetu Bizantynologicznego, a od 1990 do 2000 redaktora naczelnego czasopisma Byzantinoslavica. Revue Internationale des Études Byzantines . Jest autorem licznych monografii i artykułów naukowych poświęconych historii i kulturze starożytnej oraz średniowiecznej, przede wszystkim zaś bizantyńskiej i wielkomorawskiej.

Dyplom nadania honorowego członkostwa Ceraneum został wręczony prof. V. Vavřínkowi przez przedstawiciela łódzkiego centrum dr. Andrzeja Kompę, podczas 2. Dnia Bizantynologicznego odbywającego się w Pradze. Jego organizatorami były Wydział Słowiański Akademii Nauk Republiki Czeskiej oraz Czeski Narodowy Komitet Bizantynologiczny.

Dodajmy, że jest to pierwsze w historii Ceraneum nadanie członkostwa honorowego.

Oprac.: (sb)