Zjazd językoznawców

29-11-2017

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego obradował 18 i 19 września jubileuszowy LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Jego przewodni temat stanowiły źródła w badaniach językoznawczych.


Profesor Piotr Stalmaszczyk, nowy prezes Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Profesor Piotr Stalmaszczyk, nowy prezes Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Fot. filolog.uni.lodz.pl

Podczas zjazdu wyłoniono nowe władze PTJ. Na przewodniczącego towarzystwa wybrano Piotra Stalmaszczyka , anglistę, kierownika Zakładu Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego w Instytucie Anglistyki UŁ, zajmującego się metodologią językoznawstwa, filozofią języka i językoznawstwa oraz celtologią. Poprzednio członka Zarządu PTJ, do którego obecnie wybrano również dr. hab. Rafała Zarębskiego z Katedry Historii Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ. Kadencja nowego Zarządu PTJ potrwa trzy lata.

Organizatorami zjazdu, w którym uczestniczyło ponad stu prelegentów i słuchaczy, były: Katedra Historii Języka Polskiego, Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ oraz Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UŁ, a także Polska Akademia Nauk i Polskie Towarzystwo Językoznawcze.

Historia PTJ sięga roku 1925. Pierwszy jego zjazd odbył się we Lwowie. Siedzibą towarzystwa jest Kraków.

Oprac.: (sb)