Medal Uszyńskiego dla łódzkiego naukowca

30-11-2017

Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy nadała prof. Bogusławowi Śliwerskiemu, kierownikowi Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, swe najwyższe odznaczenie – Medal Konstantego Dmitrijewicza Uszyńskiego .


Otrzymał je 18 września w siedzibie ambasady Ukrainy z okazji inauguracji VII Forum Ukraina-Polska. Odznaczenie wręczyli Andrij Deszczycia , ambasador Ukrainy w Polsce i prof. Wasil Kremień, prezydent Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

Fot. wikipedia.pl

Łódzki naukowiec w roku 2011 wybrany został na przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; wcześniej sprawował funkcję wiceprzewodniczącego tego komitetu.

Od dwudziestu lat trwa współpraca między Komitetem Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i Narodową Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Profesor z UŁ został doceniony za swój niekwestionowany dorobek naukowy, publikacje na łamach polsko-ukraińskiego rocznika Pedagogika i psychologia oświaty zawodowej wydawanego pod redakcją Tadeusza Lewowickiego, Jolanty Wilsz oraz Iwana A. Zjaziuna i Nelli Nyczkało, a także za wspieranie bilateralnej współpracy z uczonymi z Ukrainy.

x x x

Konstanty Dmitrijewicz Uszyński (1824–1870), absolwent prawa Uniwersytetu Moskiewskiego, za­liczany do klasyków rosyjskiej pedagogiki. Jego podstawowe dzieło to „Człowiek jako przedmiot wycho­wania. Doświadczenie antropologii pedagogicznej”. W swoich pracach występował jako obrońca równouprawnienia kobiet oraz walczył o ich kształcenie w szkołach wszystkich szczebli. Był wybitnym pedagogiem o światowej sławie i reformatorem oświaty.

Oprac.: (sb)