Nagroda im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego – nominowani

30-11-2017

Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych nominowała do jej tegorocznej edycji pić prac. Wybrano je spośród pięćdziesięciu sześciu nadesłanych.


Do nagrody nominowano następujące prace: Andrzeja Bogusławskiego i Ewy Drzazgowskiej , Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne, tom I i II, wydaną przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Katedrę Lingwistyki Formalnej, zgłoszoną przez dziekana Wydziału Neofilologii UW; Michała Mencfela , Atanazy Raczyński (1788–1874). Biografia , opublikowaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgłoszoną przez dziekana Wydziału Historycznego UAM; Adama Kirpszy , Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej , opublikowaną przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, zgłoszoną przez dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Joanny Nalewajko-Kulikov , Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku) , wydaną przez Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton, zgłoszoną przez dyrektora Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; Doroty Sajewskiej , Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny , wydaną przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, zgłoszoną przez dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Laureata tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu poznamy 26 listopada podczas uroczystej gali w Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej

x x x

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych jest wyróżnieniem o ogólnopolskiej randze. To jedyna tego rodzaju nagroda w kraju promująca polską humanistykę. W tym roku zostanie wręczona po raz trzeci.

W roku 2015 na konkurs wpłynęło trzydzieści pięć prac – laureatem został Jan Strelau za dzieło z dziedziny psychologii. W ubiegłym roku kapituła nagrody zdecydowała, że najlepszą pracą, spośród czterdziestu czterech nadesłanych, jest książka Ewy Kołodziejczyk o powojennych latach Czesława Miłosza. Nagroda ufundowana jest przez Uniwersytet Łódzki i wynosi pięćdziesiąt tysięcy złotych. Ustanowiona została dwa lata temu w siedemdziesięciolecie uczelni, która zawsze i konsekwentnie wspierała nauki humanistyczne oraz doceniała rolę i znaczenie humanistyki i humanistów we współczesnym, zmieniającym się świecie. W ten sposób uniwersytet chce podkreślić ogromną rolę humanistyki i humanistów, zarówno w badaniach akademickich , jak i w kształtowaniu otwartego społeczeństwa, wzorców postępowania, krytycznego odbioru kultury.

C.P.