Konsorcjum uniwersytetów

29-11-2017

Uniwersytet Łódzki wspólnie z Uniwersytetem Opolskim zakładają konsorcjum pod nazwą Standaryzacja Rozwiązań Zarządczych dla Uczelni . W Pałacu Biedermanna, umowę podpisali rektorzy obydwu uczelni – prof. Antoni Różalski i prof. Marek Masnyk.


Przedsięwzięcie to ma sprzyjać skuteczniejszemu zarządzaniu administracją i finansami uniwersytetów, a także oferować biznesowi lepsze usługi i know-how. Podstawą współpracy będzie Kompleksowy System Informacyjny (KSI), dzięki któremu Uniwersytet Łódzki osiągnął w ciągu kilku ostatnich lat znakomity wynik finansowy.

Uczelnia jest bardzo złożonym organizmem, mamy już duże doświadczenie w zakresie nowoczesnego zarządzania nią, ale chcemy też uczyć się od innych, bo każda szkoła wyższa ma swoją specyfikę działania – powiedział prof. A. Różalski.

Bazując na systemie stosowanym przez Uniwersytet Łódzki będziemy mogli wyeliminować ewentualne błędy, to początek większej i dłuższej współpracy, mamy nadzieję, że dołączą do nas inne uczelnie wyższe – dodał prof. M. Masnyk.

Uniwersytet Łódzki zaczął przygotowywać się do wprowadzenia KSI już w roku 2004, podczas kadencji rektora Wiesława Pusia. Uczelnia musiała wtedy sprostać kilku ważnym wyzwaniom, które przyniósł rozwijający się rynek edukacyjny w Polsce. Były to, m.in., rosnąca konkurencja prywatnych szkół wyższych, potrzeba skutecznego wykorzystania środków unijnych, zmieniający się system finansowania uczelni i niekorzystna sytuacja UŁ w tym zakresie.

x x x

Wprowadzenie KSI na Uniwersytecie Łódzkim zajęło dziesięć lat, wymagało to ogromnej pracy informatyków, koordynatorów i pracowników administracji UŁ. Ci ostatni musieli przejść specjalistyczne szkolenia, żeby sprawnie korzystać z systemu. Ogromną rolę odegrał tu Zakład Rachunkowości Zarządczej Wydziału Zarządzania UŁ, który reprezentował dr Jacek Kalinowski. Od roku 2014 pomaga KSI w księgowości, rozliczaniu i przygotowywaniu projektów badawczych, wewnętrznym obiegu dokumentów czy też w realizowaniu niezbędnych formalności pracowników naukowych. Mówiąc kolokwialnie – ogranicza „papierkową robotę” i pomaga zatrzymać więcej pieniędzy na uczelni. Dzięki tej ogromnej reformie zarządczej Uniwersytet Łódzki może pochwalić się najlepszym w historii bilansem finansowym. A to z kolei sprawia, że jest jednym z najlepszych pracodawców w regionie.

Podpisanie umowy z Uniwersytetem Opolskim ma być początkiem większego projektu międzyuczelnianego. Uniwersytet Łódzki szuka bowiem już innych partnerów, którym mogliby zaoferować swoją wiedzę i doświadczenie, ale również zdobywać nowe dane i ulepszać funkcjonowanie KSI.

C.P.