Międzynarodowe spotkanie młodych pasjonatów technologii, eksperymentatorów i przyszłych odkrywców

29-11-2017

Dyskusję poświęconą nowym technologiom, możliwościom studiowania nauk ścisłych i technicznych oraz perspektywach pracy i rozwoju młodych ludzi podjęto podczas międzynarodowej konferencji edukacyjnej zorganizowanej 23 października na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.

Obrady międzynarodowej konferencji Technologie Wiedza Kompetencje Technologie Wiedza Kompetencjew w auli Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Obrady międzynarodowej konferencji Technologie Wiedza Kompetencje Technologie Wiedza Kompetencjew w auli Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Fot. Maciej Andrzejewski


W obliczu zmian technologicznych wartości nabiera nowe spojrzenie na kształcenie młodzieży. Maksyma ta towarzyszyła łódzkim obradom, które odbywały się pod hasłem: Technologie Wiedza Kompetencje. Uczestniczyło w nich ponad dziewięćdziesięcioro uczniów polskich i ukraińskich szkół średnich, wraz z nauczycielami i edukatorami.

Świat wkracza w erę nowych technologii, a ludzi zaczynają zastępować roboty. Sztuczna inteligencja, robotyka, drukarki 3D, nanotechnologie to tylko niektóre przykłady rozwiązań, które niebawem staną się codziennością. Wiedza o nowych technologiach, zastosowania matematyki, praca eksperymentalna, analiza danych oraz metody komputerowe i techniki obliczeniowe stwarzają możliwości odnalezienia się we współczesnej rzeczywistości. Istotne także, by myśleć innowacyjnie i przełomowo. Większość pomysłów i wynalazków jest efektem burzy mózgów i poszukiwania niekonwencjonalnych odpowiedzi na pytania, które stawia nam rzeczywistość, choć nadal za pomocą obserwacji, doświadczeń i eksperymentów, pracy ludzkiej oraz dążenia do racjonalnych rozwiązań.

Konferencja, która została przygotowana w międzynarodowym projekcie edukacyjnym miała na celu rozwijanie wiedzy dotyczącej nauk matematyczno-przyrodniczych. Jej adresatem byli młodzi ludzie – pasjonaci technologii, zainteresowani odkrywaniem zjawisk przyrody, eksperymentowaniem i prowadzeniem doświadczeń.

Podczas dyskusji akademików i praktyków biznesu zastanawiano się nad cyfrową transformacją w edukacji, łączeniem wiedzy wielu dyscyplin oraz potrzebą nabywania przez młodych ludzi kompetencji niezbędnych współcześnie. Z kolei oni sami mieli możliwość zapoznania się z ofertą studiów, działalnością kół naukowych, a także szansami na uczestnictwo w stażach zagranicznych w przypadku podjęcia dalszej nauki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Warsztaty w jednej z pracowni uniwersyteckich fizyków

Warsztaty w jednej z pracowni uniwersyteckich fizyków

Fot. Maciej Andrzejewski

Międzynarodowe spotkanie uczniów, w którym uczestniczył prof. Tomasz Cieślak, prorektor UŁ ds. studenckich, stanowiło też okazję do rozbudzenia w nich pasji do nauk ścisłych, odkrywania świata, inspirowania ich do rozwijania zainteresowań, prowadzenia własnych eksperymentów oraz mądrego i wartościowego pędzania czasu. Mówili o tym, dzieląc się zarazem swoimi doświadczeniami pracy z młodzieżą, przedstawiciele Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi oraz Fundacji ADAMED SmartUP.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach naukowych przygotowanych przez pracowników Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Chemii UŁ.

Z kolei przedstawiciele firm Microsoft, ABB i THETA Doradztwo Techniczne przekazali młodzieży wiele cennych wskazówek, dotyczących, np. odnalezienia się na obecnym rynku pracy; rozwijania umiejętności, które w najbliższym czasie będą kształtowały ścieżki kariery zawodowej.

Oprac.: (sb)