Intelligenti pauca

21-05-2018

Dei facientes adiuvant. – Bogowie wspierają aktywnych

(Warron)

Consuetudinis magna vis est – Siła przyzwyczajenia jest wielka

(Cyceron)

Sine pennis volare haud facile est – Nie jest łatwo latać bez piór

(Plaut)

Tua res agitur, paries cum proximus ardet – To twoja sprawa, gdy płonie dom sąsiada

(Horacy)

Bis vincit qui se vincit in victoria – Podwójnie zwycięża, kto w momencie triumfu zwycięża samego siebie

(Publiliusz Syrus)

Rem tene, verba sequentur – Trzymaj się tematu, a słowa same przyjdą

(Katon Starszy)

Risu inepto res ineptior nulla est – Nie ma nic głupszego od głupiego śmiechu

(Katullus)

Vinum incendit iras – Wino rozpala gniew

(Seneka)

Amantium irae amoris integratio – Gniew kochanków umacnia miłość

(Terencjusz)

Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas – Ciężko jest zachować to, czego się nauczyłeś, jeśli nie ćwiczysz

(Pliniusz Młodszy)

Wyb, i oprac.:

Katarzyna Chiżyńska

Jakub Pokusa