Uczelniany parlament

23-07-2018

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 16 kwietnia 2018 r.

Uczestniczył w spotkaniu z dr. Jarosławem Gowinem – wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.

Wysłuchał komunikatów rektora UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla stacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych prowadzonych przez Wydział Chemii UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na studiach doktoranckich InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2018/2019.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia terminarza rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2018/2019.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 452 Senatu UŁ z 5 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie określenia wzoru ankiety oceniającej na studiach doktoranckich.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 310 Senatu UŁ z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów II stopnia bankowość i finanse cyfrowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów I stopnia ekonomia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów II stopnia ekonomia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 483 Senatu UŁ z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów I stopnia zarządzaniepubliczne.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 162 Senatu UŁ z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia programu ramowego Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ I stopnia oraz przyjęcia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 163 Senatu UŁ z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia programu ramowego Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ II stopnia oraz przyjęcia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów I stopnia International Marketing na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów I stopnia International and Political Studies na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów II stopnia International and Political Studies na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów I stopnia historia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów I stopnia e-historia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów I stopnia filologia rosyjska na Wydziale Filologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów II stopnia Filologia rosyjska na Wydziale Filologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów I stopnia filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską na Wydziale Filologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów II stopnia filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską na Wydziale Filologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów II stopnia informatologia z biznesowym językiem angielskim na Wydziale Filologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 547 Senatu UŁ z 7 grudnia 2015 r.w sprawie utworzenia kierunku studiów I stopnia finanse międzynarodowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ orazokreślenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów I stopnia chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu na Wydziale Chemii UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów I stopnia cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie na Wydziale Zarządzania UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów II stopnia zarządzanie biznesem na Wydziale Zarządzania oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 551 Senatu UŁ z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia informatyka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 109 Senatu UŁ z 22 maja 2017 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów oraz terminarza rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 499 Senatu UŁ z 11 maja 2015 r. w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

A.D.