Studenckie granty badawcze

21-05-2018

Uniwersytet Łódzki wspiera słuchaczy, którzy przystępują do pracy naukowo-badawczej. Pierwsza edycja programu Studenckie Granty Badawcze, finansującego prowadzenie badań naukowych i inspirującego młodzież akademicką do podejmowania tego rodzaju aktywności, zakończyła się 26 marca.

Granty przyznano osiemdziesięciu dziewięciu studentom na łączną kwotę 274.570 zł. Warunkiem rozliczenia projektów było złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego. Komisja, po szczegółowej analizie, przyjęła bez zastrzeżeń siedemdziesiąt sześć sprawozdań.

Najistotniejszym przesłaniem programu jest wdrażanie studentów do prac badawczych, ich edukacja w zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe, jak również przełamywanie barier na drodze przyszłej kariery młodego naukowca. Zainteresowani słuchacze przeszli praktyczne szkolenie, podjęli się napisania projektów, następnie złożyli wnioski, które zostały ocenione przez komisję ekspertów.

Obecnie trwa kolejna edycja programu, cieszącącego się wśród studentów ogromnym powodzeniem.

cp