Barwy japońskiego popołudnia

24-05-2018

Wystawa Japońskie popołudnie w Galerii Inter na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego jest rezultatem podróży jej autora do Kraju Kwitnącej Wiśni w roku 2016, gdzie podczas krótkiego pobytu, poza wykładami na partnerskim Uniwersytecie Kwansei Gakuin w Nishinomiya, stworzył dwa cykle zdjęć ukazujące barwy tego kraju.

Cykle te wpisują się w pewną filozofię artystyczną, polegającą na opisywaniu odwiedzanych miejsc poprzez rozpoznawanie ich specyficznego koloru. Fotografie, prezentowane na ekspozycji, zakomponowane są w dwóch sekwencjach kolorystycznych. Pierwsza z nich nawiązuje do barwy czerwonych jesiennych liści krzewów w cesarskich ogrodach w Kioto. To również wyrazista kolorystyka strojów samurajów oraz kimon. Intensywne odcienie burgundu i czerwieni mieszają się z ciepłymi złocieniami popołudniowego światła.

Plakat wystawy Japońskie popołudnie

Plakat wystawy Japońskie popołudnie

Fot. Tomasz Domański

Kolorystyka eksponowanych zdjęć została podkreślona specjalnie dobranym passe-partout w tonacji zgaszonego burgundu. Nawiązuje ona jednocześnie do szczególnej atmosfery miasta Kioto, gdzie przeszłość i teraźniejszość spotykają się w jesiennym świetle późnego popołudnia. Wszystko to owocuje wyjątkową mieszanką barw ogrodów cesarskich i dawnej drewnianej japońskiej architektury. O kolorze miejsca decyduje tu zarówno przeszłość jak i czas tej krótkiej wizyty – w jesienne słoneczne japońskie popołudnie . Autor, który był tam jedynie przez bardzo krótki czas musiał wyostrzyć zmysł fotograficzny, tak by odnaleźć – swój prywatny – koloryt tego miejsca. Cykl ten łączy impresje związane z barwami lokalnej przyrody oraz z obecnością ludzi w popołudniowym rytmie japońskiej ulicy…

Otwarcie ekspozycji przez prof. Radosława Banię, dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (pierwszy z prawej) w towarzystwie Masakatsu Yoshidy (pierwszy z lewej) i prof. Tomasza Domańskiego

Otwarcie ekspozycji przez prof. Radosława Banię, dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (pierwszy z prawej) w towarzystwie Masakatsu Yoshidy (pierwszy z lewej) i prof. Tomasza Domańskiego

Fot. Maciej Andrzejewski

Drugi cykl jest zakomponowany w gamie szarości. Jego forma zostałapodkreślona szarością passe-partout. Różne jej odcienie są obecne w metalowych elewacjach i dachach budynków mieszkalnych oraz biurowców Osaki. Szarością mienią się kamienie w przydomowych ogródkach bonsai i klombach dawnych świątyń. Szare są elementy ogrodowych ławek, konstrukcje peronów i ściany wagoników podmiejskiej kolejki. Szarogranatowe jest także niebo nad porośniętymi ciemnym lasem wierzchołkami gór – widocznych z hotelowego okna w świetle zapadającego wieczoru. Szarość to jednocześnie język ascezy i oszczędności formy, tak charakterystyczny dla japońskiej sztuki, poezji i kultury. Szarość to kolor zapadającej nocy nad dachami dawnejświątyni. Szarość jest jednocześnie synonimem pewnego ładu i porządku oraz harmonii przyrody i techniki.

Stroje samurajów; zdjęcie z wystawy (cykl czerwony)

Stroje samurajów; zdjęcie z wystawy (cykl czerwony)

Fot. Tomasz Domański

Każdy z tych cyklów mówi o potrzebie odnajdywania i odczytywania koloru odwiedzanych miejsc. Dekodowanie kolorów zależy bezpośrednio od  autora zdjęć , który fotografując nowe miejsca odczytuje je zgodnie ze swym wewnętrznym nastrojem.

Wystawa pozwala spojrzeć na Japonię oczami fotografa, próbującego odczytywać barwy odwiedzanych miejsc oraz towarzyszące im emocje. Jest to jednocześnie zachęta dla wszystkich podróżników i fotografików do poszukiwania unikatowego kolorytu nowo odkrywanych miejsc.

Podróż do Japonii stanowi element współpracy Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ ze wspomnianym już japońskim Uniwersytetem Kwansei Gakuin, na którym pracuje prof. Kazuo Fujii, wielki przyjaciel Polski oraz naszej uczelni. Jego bezpośrednim interlokutorem ze strony wydziału jest Masakatsu Yoshida, lektor języka i propagator kultury japońskiej, animator współpracy akademickiej obu uczelni. Zachęca on też jednocześnie do przyjazdów do Łodzi wolontariuszy z Kraju Wschodzącego Słońca, lektorów języka japońskiego.

Studenci japońscy, z prof. Tomaszem Domańskim i prof. Małgorzatą Pietrasik, podczas wizyty na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (Galeria Inter)

Studenci japońscy, z prof. Tomaszem Domańskim i prof. Małgorzatą Pietrasik, podczas wizyty na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (Galeria Inter)

Fot. WSMiP UŁ

Wernisaż wystawy zdjęć, których autorem jest prof. Tomasz Domański, odbył się 18 kwietnia i zgromadził dużą grupę miłośników fotografii artystycznej oraz kultury japońskiej. Ekspozycja potrwa do końca maja.

xxx

Galeria Inter obchodzi w tym roku dziesięciolecie. Została założona przez prof. T. Domańskiego w roku 2008. Podczas swej dotychczasowej działalności towarzyszyła wystawami fotograficznymi i plastycznymi wielu międzynarodowymkonferencjom i spotkaniom naukowym dotyczącym problematyki Ameryki Łacińskiej, Azji, USA i Kanady, Australii, krajów arabskich, Europy. Jako jedną z imprez międzynarodowego europejskiego projektu Campus-Culturae zorganizowano tutaj wystawę poświęconą kulturze Romów. We współpracy z Wyższą Szkołą Sztuki i Projektowania w Łodzi przygotowano ekspozycję ilustracji bajek europejskich: Francji, Rosji, Ukrainy, Polski, Hiszpanii, Włoch oraz krajów skandynawskich. Wystawa była następnie eksponowana w Hiszpanii na Uniwersytecie Santiago de Compostela. Przy tej okazji w Galerii Inter zorganizowanotakże warsztaty plastycznebajkowych ilustracjidla dzieci pracowników wydziału.

Warsztaty plastyczne w dla dzieci pracowników wydziału

Warsztaty plastyczne w dla dzieci pracowników wydziału

Fot. Tomasz Domański

Specjalną wystawę fotografii poświęcono Islandii. Eksponowano również historyczne zdjęcia w sepii polskich zesłańców w Kazachstanie. Swe prace pokazywali tutaj zarówno profesjonalni fotograficy, jak i studenci stosunków międzynarodowych oraz międzynarodowych studiów kulturowych. Studenci przygotowali ekspozycję portretów kobiet wywodzących się rożnych kultur. Galeria gościła również wystawy grafiki i fotografii przygotowane przez zagraniczne placówkidyplomatyczne i przedstawicielstwa w Polsce (Azerbejdżan, Tajwan, Malezja, Nowa Zelandia). Prezentowano fotografie architekturyBaku i nagrodzone grafiki w konkursach plastycznych na Tajwanie.

Pomyślana jako wielofunkcyjna przestrzeń, Galeria Inter przewidziana jest jako miejsce organizacji i podejmowania różnych przedsięwzięć kulturowych, łączących sztuki plastyczne z fotografią, muzyką i filmem. Jej nazwa „Inter” nawiązuje z jednej strony do wymiaru międzynarodowego (International) wydziału, a z drugiej strony do dialogu oraz integracji przedstawicieli różnych kultur. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych jest  najbardziej międzynarodowymwydziałem UŁ – zawsze otwartym na świat i na ludzi. Przy tej okazji warto podkreślić fakt, iż studiują na nim słuchacze z blisko pięćdziesięciu krajów świata Wydział ma jednocześnie najwięcej studentów zdobywających wiedzę na studiach prowadzonych w języku angielskim (stosunki międzynarodowe – specjalność International Marketing; Asian Studies oraz międzynarodowe studia kulturowe).

Twórcy Galerii Inter pragną aby przyszłości była ona nadal miejscem otwartym na międzynarodowy dialog i na integrację różnych środowisk, w tym zwłaszcza środowisk naukowych i artystycznych. Także miejscem dialogu studentów z różnych krajów oraz polskich studentów podróżujących po świecie.

Tomasz Domański