Specjalne strefy podatkowe

21-05-2018

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyło 12 kwietnia trzecie międzynarodowe seminarium podatkowe na temat specjalnych stref podatkowych (ekonomicznych) – 3rd Interantional Tax Seminar on Special Tax Zones.

Special Tax Zones jest międzynarodowym projektem naukowym realizowanym od roku 2015 przez Międzynarodowe Biuro Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie (International Bureau of Fiscal Documentation, IBFD) we współpracy z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz innymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem Erazma w Rotterdamie (Holandia), Uniwersytetem w Vigo (Hiszpania), Uralskim Uniwersytetem Federalnym (Rosja), Uniwersytetem Koç (Turcja), Uniwersytetem Fudan (Chiny), Uniwersytetem Kapsztadzkim (Republika Południowej Afryki), Uniwersytetem w Michigan (Stany Zjednoczone), Uniwersytetem w Sao Paulo (Brazylia), Brazylijskim Instytutem Prawa Podatkowego (Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT), Uniwersytetem Republiki (Urugwaj) i Kolumbijskim Instytutem Prawa Podatkowego (Colombian Institute of Tax Law (ICDT).

Podczas seminarium zaprezentowano końcowe wyniki badań prawno-porównawczych prowadzonych we wcześniej wspomnianym międzynarodowym projekcie Special Tax Zones. Profesor Ziemowit Kukulski i dr Aneta Nowak-Piechota z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ przygotowali raport krajowy i wzięli udział w dwóch międzynarodowych seminariach podatkowych jako referenci i uczestnicy dyskusji panelowych (hiszpański Uniwersytet w Vigo oraz holenderski Uniwersytet Erazma w Rotterdamie).

Projekt obejmuje wieloletnie badania nad występującymi w poszczególnych państwach specjalnymi strefami podatkowymi (ekonomicznymi), czyli obszarami, na których obowiązują zasady opodatkowania bardziej korzystne niż ogólnie obowiązujące w danej jurysdykcji.

Podczas obrad zastanawiano się nad dopuszczalnością funkcjonowania specjalnych reżimów podatkowych w kontekście ograniczeń wynikających z ochrony konkurencji oraz regulacyjnych zmian w międzynarodowym prawie podatkowym.

W seminarium uczestniczyli uznani w świecie eksperci: prof. Pasquale Pistone i prof. Jan de Goede z IBFD, prof. Włodzimierz Nykiel z UŁ, a także specjaliści z innych zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych: Afryki, obydwu Ameryk, Azji i Europy.

Odnosząc się do łódzkiego spotkania dr Wojciech Sztuba, partner zarządzający TPA Poland, powiedział:– Współczesną pozycję gospodarczą Polski w znacznym stopniu ukształtowała obecność specjalnych stref ekonomicznych. Ich przyszłe funkcjonowanie, ograniczone regulacyjne do roku 2026, jest równie ważne jak to, jakimi innymi instrumentami polityki fiskalnej Polska utrzyma swoją konkurencyjność inwestycyjną oraz zapewni zrównoważony rozwój swoich regionów. Wystąpienia ekspertów stanowią ważny głos w dyskusji na temat przyszłości specjalnych stref podatkowych w różnych państwach, w tym także SSE w Polsce.

Seminarium zorganizowało Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ. Partnerem obrad była grupa TPA Poland, zaliczana do grona liderów wśród firm doradczych w Polsce, m.in., w zakresie: audytu, doradztwa podatkowego, księgowości i płac, doradztwa biznesowego.

Oprac.: (sb)