Nagrody Historyczne Polityki 2018

11-07-2018

Przyznane zostały prestiżowe nagrody Polityki dla najlepszych autorów i redaktorów publikacji z najnowszej historii Polski. Wręczone zostały 8 maja podczas gali w warszawskiej siedzibie tygodnika.

W dziale pamiętników i wspomnień nagrodę przyznano Ewie Wiatr z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego – za opracowanie jednego z najważniejszych dokumentów okresu Zagłady – Dziennika z łódzkiego getta Rywki Lipszyc, będącego zapisem życia i dorastania w getcie (wydawnictwo Austeria).

Magister Ewa Wiatr z z Centrum Badań Żydowskich w Instytucie Historii UŁ

Magister Ewa Wiatr z z Centrum Badań Żydowskich w Instytucie Historii UŁ

Fot. IH UŁ

W dziale prac naukowych i popularnonaukowych nagrodę otrzymał Jerzy Kochanowski – za Rewolucję międzypaździernikową. Polska 1956–1957, opowieść o zwykłych ludziach sprzed sześciu dekad, kiedy to z okresu stalinizmu wyłonił się nowy porządek. Książkę (oficyna Znak Horyzont).

Za najlepszy debiut uznano książkę Pawła Brykczyńskiego pt.: Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce, w tłumaczeniu Michała Sutowskiego. Publikacja poświęcona jest historii zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza. Jej autor zajmuje się złożonymi powiązania antysemityzmu, nacjonalizmu i przemocy w polskiej polityce międzywojnia (wydawnictwo Krytyka Polityczna).

Nie przyznano w tym roku nagrody w kategorii wydawnictwa źródłowe.

W skład jury Nagród Historycznych Polityki wchodzą wybitni uczeni i reprezentanci redakcji tygodnika: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (przewodniczący), prof. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba.

Oprac.: (sb)