Ksiądz redaktor doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

24-05-2018

Uroczyste posiedzenie Senatu, zwołane z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego księdzu Adamowi Bonieckiemu, odbyło się 12 kwietnia w wypełnionej do ostatniego miejsca auli Wydziału Filologicznego UŁ.

Otwierając je, prof. Antoni Różalski, rektor UŁ, powiedział, m.in.: – Senat Uniwersytetu Łódzkiego podjął uchwałę o nadaniu księdzu Adamowi Bonieckiemu najwyższej godności uczelni, jakim jest tytuł doktora honoris causa (…) jest wielce cenionym dziennikarzem. Kierował polską edycją L’Osservatore Romano, był redaktorem naczelnym Tygodnika Powszechnego, obecnie jest redaktorem seniorem tego tygodnika. Dorobek dziennikarski księdza Adama Bonieckiego jest imponujący. Jest autorem kilkuset artykułów i kilkunastu książek. Jest też cenionym kaznodzieją, spowiednikiem, zdobył uznanie także jako duszpasterz akademicki. Kieruje się w swoich wypowiedziach głębokim humanizmem. Nie ucieka od spraw trudnych czy kontrowersyjnych. Jego wypowiedzi i publikacje są przepojone miłością do ludzi, tolerancją, troską o człowieka i jego prawa. Śledzi rzeczywistość i ze swojej perspektywy doświadczonego księdza, i dziennikarza; komentuje ją. Wskazuje na powinności ludzi, prowokuje ich do refleksji i samodzielnych wyborów. Potrafi mówić i pisać o rzeczach trudnych, a nawet bolesnych, o podziałach w naszym społeczeństwie, braku zrozumienia i tolerancji. Robi to tak, aby nie ranić słuchaczy czy czytelników, ale pobudzać ich do budowania między ludźmi relacji przyjaznych, sprzyjających wzajemnemu, lepszemu poznaniu, poszanowaniu dla odmiennych poglądów i racji. W uznaniu dorobku publicystycznego Uniwersytet Łódzki pragnie uhonorować księdza redaktora swoim najwyższym wyróżnieniem.

 Ksiądz Adam Boniecki i prof. Barbara Bogołębska, jego promotor

Ksiądz Adam Boniecki i prof. Barbara Bogołębska, jego promotor

Fot. Maciej Andrzejewski

Laudację wygłosiła prof. Barabara Bogolębska, promotor w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa UŁ ks. Adamowi Bonieckiemu, podkreślając, m.in., że: – Nasz Szanowny Doktor to publicysta zaangażowanyw propagowanie ideałów etycznych w życiu społecznym. Jak zalecał św. Tomasz z Akwinu, nie mówi i nie pisze – na każdy temat i przy każdej okazji, wypowiada się natomiast w sprawach ważnych, zarówno dotyczących wewnętrznych spraw Kościoła, jak i całego społeczeństwa. Nie zgadza się na upolitycznienie religii, na religię polityczną (ks. J. Tischner), w polityce. Uważa natomiast, że można politykować według wartości. Zabiera głos w spornych sprawach, staje w obronie pokrzywdzonych, niesłusznie osądzanych. Stawia ważne pytania, na przykład co się z nami stało, że już nie jesteśmy solidarni?; Czy profanum pochłonęło sacrum, zachowując tylko strzępy religijnej symboliki?. Jego głos waży w różnych sprawach – istoty katolicyzmu, chrześcijańskiego kształtu patriotyzmu, obrony wolności słowa i demokracji i tyluż innych, bo lista tematów i problemów jest bardzo długa (pełny tekst laudacji zamieszczamy na następnej kolumnie).

: Profesor Antoni Różalski, rektor UŁ składa gratulacje ks. Adamowi Bonieckiemu z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

Profesor Antoni Różalski, rektor UŁ składa gratulacje ks. Adamowi Bonieckiemu z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

Fot. Maciej Andrzejewski

– Nadaję księdzu redaktorowi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, tym samym przyjmując księdza do grona społeczności akademickiej naszej uczelni. Cieszę się, że w gronie doktorów honoris causa ma ona tak znakomitą osobistość. W imieniu Senatu i swoim własnym gratuluję i składam najserdeczniejsze życzenia dalszych osiągnięć, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – mówił rektor UŁ podczas wręczania księdzu redaktorowi dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego w towarzystwie prof. Joanny Jabłkowskiej, dziekan Wydziału Filologicznego orazpromotor.

Uroczystość odbywa się w wypełnionej do ostatniego miejsca auli Wydziału Filologicznego UŁ

Uroczystość odbywa się w wypełnionej do ostatniego miejsca auli Wydziału Filologicznego UŁ

Fot. Maciej Andrzejewski

Po zakończeniu ceremonii nowy doktor honorowy Uniwersytetu Łódzkiego wygłosił wykład, podczas którego fragment przytaczamy: – Chciałbym teraz podzielić się z państwem garścią doświadczeń katolickiego księdza (to drugi ksiądz, po księdzu profesorze Józefie Tischnerze na liście doktorów honoris causa Łódzkiego Uniwersytetu), a zarazem redaktora – dziennikarza. Jest to kilka przemyśleń i doświadczeń z ostatnich pięćdziesięciu czterech lat mojego życia, życia z Tygodnikiem Powszechnym (pełny tekst wystąpienia publikujemy w dalszej części numeru).

: Nowy doktor honorowy Uniwersytetu Łódzkiego w towarzystwie rektora UŁ oraz prof. Joanny Jabłkowskiej, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ, przyłączającej się do gratulacji składanych księdzu redaktorowi

Nowy doktor honorowy Uniwersytetu Łódzkiego w towarzystwie rektora UŁ oraz prof. Joanny Jabłkowskiej, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ, przyłączającej się do gratulacji składanych księdzu redaktorowi

Fot. Maciej Andrzejewski

W uroczystości uczestniczyli recenzenci dorobku ks. Adama Bonieckiego: prof. Grażyna Habrajska z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Maria Libiszowska-Żółtowska z Uniwersytetu Warszawskiego i ks. prof. Andrzej Perzyński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;z całego kraju zjechali przyjaciele księdza redaktora, licznie pojawili się pracownicy, młodzież akademicka i absolwenci UŁ, a wśród nich także byli rektorzy UŁ prof. Wiesław Puś i prof. Włodzimierz Nykiel, poseł na Sejm RP. Obecni byli rektorzy pozostałych uczelni publicznych Łodzi oraz innych ośrodków akademickich kraju. Lokalne władze reprezentował prof. Zbigniew Rau, wojewoda łódzki. Odnotowaliśmy obecność Ryszarda Bonisławskiego, senatora ziemi łódzkiej. Przybyli: abp dr hab. Grzegorz Ryś, metropolita łódzki oraz ks. dr hab. Piotr Kieniewicz, sekretarz Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów.

Odczytane zostały listy gratulacyjne od Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu RP i abpa Wojciecha Polaka, prymasa Polski, metropolity gnieźnieńskiego.

Na zakończenie uroczystości Akademicki Chór Uniwersytetu Łódzkiego odśpiewał Gaude Mater Polonia.

S.B.