Łódź-Giessen; partnerstwo nie tylko instytucjonalne

21-05-2018

Umowa partnerska między Uniwersytetem Justusa Liebiga w Giessen i Uniwersytetem Łódzkim podpisana została 3 listopada 1978 roku przez ówczesnych rektorów prof. Karla Alewella i prof. Romualda Skowrońskiego .

Koordynacją partnerstwa uczelni na początku współpracy, w latach 1978–1984 i 1984–1993, zajmowali się profesorowie Armin BohnetErich Dauzenroth, którym zawdzięczamy nawiązanie intensywnych partnerskich kontaktów przez następne dziesięciolecia. Mimo utrudnień związanych z zimną wojną oraz różnych przeszkód administracyjnych i politycznych, mimo uciążliwego tranzytu przez terytorium Niemieckiej Republiki Demokratycznej i stanu wojennego w Polsce, obie strony wyrażały silną wolę ścisłej współpracy.

Dla jej dalszego pomyślnego rozwoju ważne było dokładne realizowanie celów zapisanych w umowie. Stanowiły one podstawę współpracy, a więc: wymianę naukowców, zapewnienie środków finansowych po stronie Gießen przez Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i uniwersytet oraz funduszy specjalnych z Giessener Hochschulgesellschaft (Stowarzyszenie Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen). Już w latach dziewięćdziesiątych, podczas pełnienia funkcji pełnomocnika przez Gerharda Giesemanna (1993–2003), w partnerskiej wymianie brały udział niemal wszystkie instytuty. Zaangażowani byli profesorowie, współpracownicy instytutów i biblioteki uniwersyteckiej, studenci oraz pracownicy administracji.

Chodziło wtedy nie tylko o wspólne, dokładnie określone i wypracowane projekty, o zaplanowanie i zorganizowanie konferencji, których wyniki pełnomocnik przekazywał w sprawozdaniu do DAAD, ale i o zacieśnienie współpracy w dydaktyce, tzn. stopniowe rozwijanie programów nauczania i studiów, które umożliwiałyby wymianę studentów uniwersytetów obu krajów oraz prowadzenie wspólnych egzaminów końcowych. Wynikiem tej współpracy były również liczne publikacje i wieloletnie konferencje. Niektóre z nich organizowane były przez kilka instytutów, jak np. w latach 1995–1996 interdyscyplinarnie i aplikatywnie zorientowany projekt dotyczący ochrony środowiska, w którym wzięli udział biolodzy, gleboznawcy, ekonomiści, prawnicy, pedagodzy, socjologowie i politolodzy.

Gmach główny Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen

Gmach główny Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen

Fot. Wikipedia

Ważnym wynikiem współpracy było opublikowanie, w języku polskim i niemieckim, Kroniki getta łódzkiego/ Litzmannstadt Getto 1941–1944. W przedsięwzięciu tym uczestniczyli: giesseński Zakład Literatury Holokaustu, Archiwum Państwowe w Łodzi oraz pracownicy naukowi łódzkiej germanistyki, którym patronowały obydwa uniwersytety. Teatrolodzy zapraszali grupy studenckie z UŁ oraz z łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej na coroczne warsztaty i Dyskursy Giesseńskie .

Partnerstwo sprawiło, że rozwijały się nie tylko kontakty między instytutami obu uniwersytetów i bibliotek uniwersyteckich, ale i pogłębiały się też osobiste relacje, będące jego sensem.

Pewnego rodzaju podsumowanie dwudziestopięciolecia partnerstwa Giessen-Łódź stanowiło wręczenie Medalu Justusa Liebiga, najwyższego odznaczenia Uniwersytetu w Giessen, osobowościom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju współpracy: prof. Romualdowi Skowrońskiemu, współtwórcy partnerstwa, byłemu rektorowi Uniwersytetu Łódzkiego i pierwszemu pełnomocnikowi; prof. Stanisławowi Liszewskiemu, byłemu rektorowi UŁ, który wydatnie przyczynił się do opublikowania Kroniki getta…; prof. Władysławowi Welfe i prof. Krystynie Piotrowskiej-Marczak, byłym prorektorom UŁ oraz prof. Zenonowi Weigtowi, wieloletniemu pełnomocnikowi partnerstwa z Giessen, z którym z sukcesami wspólnie zarządzaliśmy sprawami partnerstwa.

Organizacja jubileuszowego tygodnia w listopadzie 2003 r. był moją ostatnią czynnością urzędową jako pełnomocnika partnerstwa. To było wspólne kulturalne, naukowe i uroczyste wydarzenie, z wiodącym tematem sympozjum: Europa. Giessen-Łódź. Partnerstwo wczoraj, dziś i jutro, w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Optymizm partnerskiego przełomu pozostał: współpraca Giessen-Łódź rozwijała się w kolejnych latach wspaniale i przede wszystkim dynamicznie.

Gerhard Giesemann

Przetłumaczył:

Zenon Weigt