3/2018 Łódź-Giessen; partnerstwo nie tylko instytucjonalne