Program obchodów siedemdziesięciolecia Uniwersytetu Łódzkiego