Stopka redakcyjna

18-05-2015

Redaktor naczelny

Stanisław Bąkowicz 
tel.: 607-583-241

Zespół redakcyjny:

Sebastian Buzar – serwis fotograficzny 
Paulina Czarnek 
Aneta Danowicz 
Radosław Dziubich 
Michał Kędzierski

Stała współpraca:

Katarzyna Chiżyńska 
Janusz Hereźniak 
Krzysztof A. Kuczyński 
Jakub Pokusa

Okładka:

Mało znany portret prof. Tadeusza Kotarbińskiego, pierwszego rektora UŁ, autorstwa Edwarda Rybarczyka (olej)
Fot.: ze zbiorów prof. Antoniego Rajkiewicza

Adres redakcji:

90-131 Łódź
ul. Lindleya 8 
tel. (42) 635-41-79
e-mail: kronika@uni.lodz.pl

Numery archiwalne:

http://www.uni.lodz.pl/index.php/ouni/kronika
http://spoti.pl/unilodz/publikacje

Nie zamówionych materiałów nie zwracamy.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów i adiustacji tekstów.

Numer zamknięto 15 maja 2015 r.