Uczelniany parlament

10-10-2015

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 13 kwietnia 2015 r.

Podjął uchwałę w sprawie uroczystego odnowienia doktoratów: prof. dr. hab. Tadeusza Penczaka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, prof. dr hab. Adeli Styczyńskiej i prof. dr. hab. Jacka Kolbuszewskiego  z Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Wandy Nowakowskiej  z Wydziału Filozoficzno-Historycznego, prof. dr. hab. Zygfryda Rymaszewskiego z Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Zofii Mikołajczyk z Wydziału Zarządzania.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 310 Senatu UŁ z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu studiów na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 505 z 14 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat od cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 452 Senatu UŁ z 5 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2015/2016.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia terminarza rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/16.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia religioznawstwo na Wydziale Filozoficzno-Historycznym oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia  religioznawstwo na Wydziale Filozoficzno-Historycznym oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia Nanotechnology  – studia w języku angielskim na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia nauczanie chemii na Wydziale Chemii oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2016/2017 kierunku studiów pierwszego stopnia dziennikarstwo międzynarodowe na Wydziale Filologicznym oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia logopedia na Wydziale Filologicznym oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia Media Arts Cultures – studia w języku angielskim na Wydziale Filologicznym oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami” na Wydziale Zarządzania oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia Business Management – studia w języku angielskim na Wydziale Zarządzania oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 480 Senatu UŁ z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia  analiza i zarządzanie w biznesie na Wydziale Zarządzania.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 354 Senatu UŁ z 12 maja 2014 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2015/2016.

Wysłuchał informacji na temat zmiany rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Borys Grinchenko Kyiv University (Ukraina).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Narodowym Autonomicznym Uniwersytetem Hondurasu (Honduras).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Vidyasagar University (Indie).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Viswa-Bharati University (Indie).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a University of North Bengal (Indie).

W części uroczystej rektor UŁ 

wręczył awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim :

- dr hab. Grażynie Horbaczewskiej z Wydziału Matematyki i Informatyki,

- dr hab. Monice Wiśniewskiej-Kin z Wydziału Nauk o Wychowaniu.

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 11 maja 2015 r.

Wysłuchał informacji na temat obchodów 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego.

Wysłuchał informacji dotyczącej monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego rocznik 2013 - I tura badania panelowego.

Wysłuchał informacji dotyczącej stanu systemu jakości kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich.

Podjął uchwałę w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej i zasad komercjalizacji na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2015/2016.

Podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 193 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 10 czerwca 2013 r. w sprawie pensum nauczycieli akademickich i zasad rozliczania go na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wraz z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

Podjął uchwałę w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Ostrawskim (Czechy).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Islamic Azad University (Teheran, Iran).

W części uroczystej rektor UŁ:

wręczył awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:

- dr hab. Ewie Świerczewskiej–Gładysz  z Wydziału Nauk Geograficznych,

- dr. hab.  Dominikowi Mierzejewskiemu z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

A. D.