W skrócie

19-05-2015

Od 13 do 24 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego czynna była wystawa plakatów promujących Dzień Ziemi, który jest obchodzony co roku 22 kwietnia, a jego celem jest propagowanie postaw ekologicznychspołeczeństwie. Pierwszy raz został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto. Obchody tego dnia w Polsce odbywają się od 1990 r.


Prezentacja nt. Przemiana miasta fabrycznego w ośrodek akademicki. Modernizacja bibliotek łódzkich szkół wyższych przygotowana przez mgr Lidię Mikołajuk oraz dr Marzenę Kowalską z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się 21 kwietnia w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Stanowiła ona jeden z elementów XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi


Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich UŁ we współpracy z Kołem Naukowym im. Geoffreya Chaucera (Wydział Filologiczny) oraz Kołem Naukowym MSK Kulturą Nakręceni (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych) organizowały w dniach 22-23 kwietnia studencko-doktorancką polsko-angielską konferencję szekspirowską SZEKSPIR: RE-KREACJE. NOWE KONTEKSTY, NOWE INTERPRETACJE. Wpisuje się ona w wyjątkowy, trzyletni okres, niezwykle istotny dla wszystkich miłośników Szekspira. W roku 2014 świętowano 450. rocznicę jego urodzin, natomiast rok 2016 przyniesie ze sobą obchody 400. rocznicy śmierci Szekspira.


Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ 23 kwietnia odbył się wykład dziekański prof. Thomasa Elmqvista nt. Global urbanization – challenges and opportunities. Uczony z Uniwersytetu Sztokholmskiego specjalizuje się w tematyce zarządzania zasobami przyrodniczymi, w szczególności obszarów zurbanizowanych. Główne tematy prowadzonych przez niego i pod jego kierunkiem badań to usługi ekosystemów, systemy społeczno-ekologiczne, gospodarka przestrzenna, instytucje społeczne związane zarządzaniem zasobami. Kierował licznymi projektami międzynarodowymi. Jest jednym z liderów projektu GREEN SURGE, w którym uczestniczy Uniwersytet Łódzki.


Do końca kwietnia można było oglądać w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego wystawę malarstwa Piotra Staszczyka, który mówi o swojej twórczości. Twórca ten  należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Sztuka bez Granic z siedzibą w Krakowie i Regionalnego Towarzystwa Sztuki Zachęta w Częstochowie. Jego prace wystawiano w galeriach w całym kraju oraz za granicą.


Z okazji Światowego Dnia Książki 23 kwietnia Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała dzień z Terrym Pratchettem. Jest to brytyjski pisarz fantasy i science fiction, zmarły 12 marca tego roku, którego cykl Świat dysku jest określany mianem kultowego. Podczas spotkania z pisarzem w jego postać wcielił się Piotr Seweryński, aktor łódzkiego Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka.


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego wraz Cambridge University Press 27 kwietnia zorganizowały seminarium  Cambridge Day.  Podczas tego spotkania można było zapoznać się z obsługą i użytkowaniem platformy Cambridge University Press. Zostały również zaprezentowane zasoby Cambridge Journal Online oraz możliwości ich wykorzystania przy pisaniu prac naukowych.


Katedra Zarządzania UŁ, Twórczy Uniwersytet oraz Studenckie Koło Naukowe Kreatywności Biznesowej BIZAKTYWNE zaprosiły nas  na konferencję naukową CREATIVE VIBES Kreatywnością napędzamy gospodarkę, która obradowała 7-8 maja na Wydziale Zarządzania.


Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej CIVITAS działające przy Wydziale Nauk Geograficznych i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 14 maja zorganizowało wykład prof. arch. Krzysztofa Domaradzkiego nt. Projektowanie przestrzeni miejskiej.  Spotkanie to przygotowano z okazji Wydziałowego Święta Gospodarki Przestrzennej – GP Days 2015. Stanowi ono też  akcent związany z V Kongresem Urbanistyki Polskiej w Łodzi, zaplanowanym  na wrzesień tego roku.


Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem oraz Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego  zorganizowały 14 maja w Instytucie Historii otwarte spotkanie naukowe nt. Opór, przystosowanie się a rewolucje w Polsce Ludowej. Jego gościem był prof. Padraic Kenney, znakomity badacz najnowszych dziejów Polski, dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej oraz Centrum Studiów Polskich na Indiana University, autor wielu prac poświęconych oporowi społecznemu w komunistycznej Polsce i Europie Środkowej.

Wybrał i oprac.: (sb)