Strażnikom miejsc pamięci narodowej

20-05-2015

W III Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki 28 kwietnia odbyło się wielopokoleniowe spotkanie strażników pamięci narodowej. Uroczystość połączona była z inauguracją Klubu Armii Krajowej im. Cichociemnych przy tej szkole.

Profesor Albin Głowacki (pierwszy z prawej) otrzymuje z rąk Łukasza Kamińskiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Fot.: ŁUW

Spotkanie  stanowiło także okazję do wręczenia Złotych i Srebrnych Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadanych przez przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Otrzymało je pięć osób, a wśród nich prof. Albin Głowacki z Instytutu  Historii Uniwersytetu Łódzkiego, któremu przyznano medal złoty.

Odznaczenia przyznane zostały za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność dotyczącą upamiętniania miejsc walk i męczeństwa narodu polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami.

Oprac.: (sb)