Na laureatów czekają pieniądze, publikacje i staże

18-05-2015

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska przy udziale Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA (PAIiIZ), Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) oraz Polskiej  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą szeroko rozumianej promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski.

Prace konkursowe o kulturze polskiej powinny nawiązywać do problematyki promocji kultury w kraju i za granicą, wpływu dokonań wybitnych twórców i instytucji na wizerunek Polski, wpływu inicjatyw społeczno-kulturalnych na rozwój regionów i kraju, promocji Polaków i ich twórczości w obrębie kultury, dobrych praktyk w zarządzaniu instytucjami kultury.

Na zwycięzców czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości 50 tys. zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku Teraz Polska Promocja i Rozwój. Konkurs objął patronatem warszawski Instytut Adama Mickiewicza, który też funduje jedną z nagród specjalnych – staż za najlepszą pracę magisterką dotyczącą promocji kultury polskiej za granicą.

W tym roku tematyka konkursu została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności gospodarki polskiej. Ponadto, jak dotychczas, oczekiwane są prace z zakresu marketingu terytorialnego i narodowego.

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin konkursu, zamieszczony na stronie Teraz Polska.pl.

Pracę zgłosić może indywidualny uczestnik lub szkoła wyższa reprezentowana przez dziekana lub promotora. Termin zgłaszania mija 16 października.

Jak zapewniają organizatorzy atutem konkursu są atrakcyjne nagrody pieniężne oraz uroczysta oprawa gali finałowej, która odbędzie się z udziałem przedstawicieli Prezydenta RP, ministrów oraz reprezentantów świata nauki. Imprezą towarzyszącą ma być konferencja naukowa nt. Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką.

Oprac.: (sb)