Łódzkie wspólnoty religijne

18-05-2015

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego oraz Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych Muzeum Miasta Łodzi przygotowały 19 kwietnia kolejne spotkanie z muzealnego cyklu Wokół ciekawej książki. Tym razem zaprezentowana została publikacja Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku.

Jej autorzy: prof. Kazimierz Badziak, dr Karol Chylak i dr Małgorzata Łapa  są badaczami związanymi z Uniwersytetem Łódzkim. Podczas spotkania promującego książkę przybliżyli oni problematykę oraz koloryt wielowyznaniowej Łodzi sprzed wybuchu I wojny światowej. Zaprezentowali także kwestię rozwoju wszystkich łódzkich wspólnot wyznaniowych w okresie do roku 1914. Podjęli również próbę odpowiedzi na niektóre pytania związane z tą tematyką, a mianowicie: czy istnieje gen religijny? co decyduje o rozwoju życia duchowego rozumianego jako potrzeba nawiązania kontaktu z Bogiem? jaką rolę odgrywa życie religijne w wymiarze społecznym?

Autorzy książki przypomnieli, że od początku wieku XIX rozpoczął się proces tworzenia polskiego Manchesteru, określanego też jako tygiel narodów, kultur i religii. Jego wyróżnikiem, obok skomplikowanych podziałów narodowościowych, był systematyczny rozwój życia społecznego, łącznie ze sferą duchowości. Do wybuchu I wojny światowej powstała w Łodzi skomplikowana mozaika religijna podzielona na wyznania chrześcijańskie i niechrześcijańskie, takie jak religia mojżeszowa czy muzułmańska.

Oprac.: (sb)