Robotnicy w XIX i XX wieku

18-05-2015

Repozytorium cyfrowe zbioru fotografii Robotnicy w XIX i XX wieku powstało na podstawie zespołu około dziewięciu tysięcy reprodukcji fotografii i ich opisów pochodzących z konkursu Fotografia robotnicza, ogłoszonego w roku 1985 przez redakcje tygodników PrzekrójPolityka oraz kwartalnika Fotografia, zgromadzonych w archiwum naukowym Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ.

Fotografie przedstawiają robotników i ich rodziny, ludzi pracujących fizycznie w przemysłowych zakładach lub mających prawny status robotników zatrudnionych w różnych przedsiębiorstwach, również w rolnictwie czy w leśnictwie. W zbiorze znajdują się zbierane latami, niekiedy od końca ubiegłego wieku, kolekcje rodów górniczych, kolejarskich, murarskich, rodzin włókienników.

Zbiór pokonkursowy został zdigitalizowany i umieszczony w repozytorium cyfrowym dostępnym pod adresem: https://fotografierobotnikow.uni.lodz.pl/

Projekt ten zrealizowano w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego.

Oprac.: (sb)