Food and the Internet

19-05-2015

Pokłosiem międzynarodowej 20 Konferencja nt. Food and the Internet jest publikacja, nosząca taki sam tytuł, wydana przez światową oficynę naukową Peter Lang. Obrady toczyły się na Uniwersytecie Łódzkim.Celem konferencji była dyskusja naukowa nad zjawiskiem pożywienia i kultury kulinarnej w dobie globalizacji i wirtualizacji. W spotkaniu wzięło udział sześćdziesięciu  delegatów reprezentujących różne dziedziny, zajmujących się zagadnieniem pożywienia, w tym czterdziestu trzech członków International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) oraz naukowcy niezrzeszeni z ośrodków krajowych i zagranicznych. Delegaci zagraniczni reprezentowali szesnaście państw z czterech kontynentów. 

Pod adresem organizatorów jubileuszowej konferencji: International Society for Ethnology and Folklore (w tym roku obchodzi pięćdziesięciolecie) oraz Zakładu Etnologii i Folklorystyki Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, nadesłano  liczne podziękowania, co świadczy o jej bardzo pozytywnym odbiorze.

Konferencja obradowała w dniach 3-6 września minionego roku.

 Oprac.: (sb)