Niemcy – między mitem a stereotypem

19-05-2015

Katedra Badań Niemcoznawczych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego 16 kwietnia zorganizowała spotkanie poświęcone wiedzy o Niemczech współczesnych. Wzięli w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Laureaci konkursu (trójka uczniów z prawej) wraz prowadzącymi spotkanie

Fot.: Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska

Podczas tego spotkania wykład nt. Niemcy w XXI wieku – między mitem a stereotypem wygłosił prof. Krzysztof A. Kuczyński, kierownik wspomnianej wcześniej katedry. Zaprezentował w nim fakty z najnowszej historii Niemiec, ciekawostki z dziedziny polityki i gospodarki oraz wiadomości i rozważania dotyczące stosunków między Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Przedstawiono  też informacje o zaplanowanym konkursie Co wiesz o współczesnych Niemczech? Uczestniczyły w nim trzyosobowe zespoły, a każdy miał do wypełnienia arkusz z tekstami i zagadnieniami odnoszącymi się do kwestii aktualnych zagadnień polityki RFN, spraw gospodarczych i relacji polsko-niemieckich. Zadaniem uczniów było znalezienie właściwych odpowiedzi na pytania, dokonanie analizy wykresów i uważne wysłuchanie nagranych wypowiedzi.

Uczestnicy spotkania przygotowanego przez pracowników Katedry Badań Niemcoznawczych i członków Studenckiego Koła Naukowego Niemcoznawstwa UŁ

Fot.: Ernest Kuczyński


Rywalizacja była niezwykle zacięta, a poziom wiedzy uczniów wysoki. Laureatami I miejsca zostali: Aleksandra Socha, Filip Wiaderek oraz Wiktor Olejniczak z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi; na II miejscu uplasował się zespół uczniów w składzie: Martyna Bosiak, Aleksandra MarekSzymon Sosin z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego z Pabianic; III lokatę uzyskali: Karolina Ostalczyk, Joanna KasperskaMarcin Skorupka z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Łodzi. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę słowniki polsko-niemieckie, zdobywcom kolejnych miejsc wręczono książki i fiszki do nauki języka niemieckiego, a wszystkim uczestnicom pamiątkowe gadżety UŁ i zaświadczenia o udziale w turnieju.

Spotkanie i towarzyszący mu konkurs, przygotowane przez pracowników Katedry Badań Niemcoznawczych i członków Studenckiego Koła Naukowego Niemcoznawstwa, były elementem strategii promocyjnej nowej specjalności Modern German Studies – studia o Niemczech współczesnych, oferowanej na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ  prowadzonej we współpracy z Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien Uniwersyteu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Bowiem wiedza o współczesnych Niemczech, ich polityce, prawie i gospodarce stanowić będzie trzon zajęć proponowanych na nowej specjalności, a możliwość poszerzenia tej wiedzy o własne doświadczenia i żywy kontakt z językiem na wspólnej Szkole Letniej (POLISH-GERMAN Summer School) i podczas semestru bezpłatnych studiów na uczelni we Frankfurcie dla najlepszych słuchaczy studiów II stopnia, czynią z niej niezwykle ciekawą propozycję w akademickiej ofercie.


Niespełna ćwierć wieku temu cały świat obserwował, jak z dwóch państw niemieckich powstaje nowa, zjednoczona Republika Federalna Niemiec. Państwo to, zajmujące centralne miejsce na mapie Europy, odgrywa wiodącą rolę na kontynencie, a jego znaczenie jest nie do przecenienia w większości sfer życia międzynarodowego. Na ile jednak wiedza o współczesnych Niemczech jest ugruntowana wśród polskich uczniów i czy zdają sobie oni sprawę z potencjału politycznego, gospodarczego i społecznego tego kraju wykazał konkurs zorganizowany na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

  Joanna Ciesielska-Klikowska